Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Iwanicha, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalytical aspects of mercury determination and speciation in environmental samples
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA
  ŹródłoICCE 2009 Stockholm : 12th EuCheMS international conference on Chemistry and the environment : 14–17 June 2009 : Stockholm, Sweden : abstracts. — [Sweden : US-AB], [2009]. — S. 128
2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA
  ŹródłoMEC7 : Mercury Emission from Coal : Glasgow, Scotland, 16–18th June 2010. — [Glasgow : s. n.], [2010]. — S. 14
3
 • [referat, 2008]
 • TytułChances and obstacles for a methylmercury determination in the environmental samples
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S.84
4
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermination of ibuprofen in environmental samples using HPLC-UV/VIS and GC/MS : poster
  AutorzyK. STYSZKO-GROCHOWIAK, A. STRZELECKI, J. GOŁAŚ, A. IWANICHA, J. GÓRECKI
  ŹródłoOrganic pollutants in the environment: from exposure towards (eco-)toxicological effects : 3textsuperscript{rd} and 4textsuperscript{th} of March 2008 in Tübingen. — [Niemcy : s. n.], [2008]. — S. 40
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDetermination of mercury in sediment and fish samples from Ebro River (Spain)
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Piotr WOJTANOWICZ, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Damia Barcelo, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoOceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology. — 2007 vol. 36 suppl. 3, s. 107–115
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDetermination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoOceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology. — 2010 vol. 39 Suppl. 1, s. 65–78
7
 • [referat, 2006]
 • TytułExaminations of physical and chemical properties of sediments towards adsorption of selected antiphlogistic drugs : [poster]
  AutorzyKatarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Andrew Parker, Janusz GOŁAŚ, Artur STRZELECKI, Agnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI
  ŹródłoChemical analysis of emerging pollutants : 1st thematic workshop of the EU project NORMAN : November 27–28. 2006, Maó, Menorca (Balearic island), Spain / CSIC [etc.]. — [Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas], [2006]. — S. 92
8
 • [referat, 2009]
 • TytułKinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna SOSNOWSKA
  Źródło10textsuperscript{th} international symposium on 'Kinetics in analytical chemistry' : Cape Town, South Africa : 02 – 04 December 2009 / University of the Western Cape. — [South Africa : s. n.], [2009]. — S. 26
9
 • [referat, 2007]
 • TytułMercury loadings in Ebro River : results from the 2004, 2005 and 2006 sampling campaigns : [pokaz slajdów]
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA
  ŹródłoAquaTerra annual meeting with General Assembly : 23–24 April 2007, Menorca, Spain. — [Spain : s. n.], [2007]. — S. 1–13
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce. Cz. 1, Teoria
  AutorzyAgnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoAnalityka : nauka i praktyka. — 2008 nr 4, s. 16–19
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce. Cz. 2, Praktyka
  AutorzyAgnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoAnalityka : nauka i praktyka. — 2009 nr 1, s. 25–28
12
 • [referat, 2007]
 • TytułOcena skażenia rzeki Ebro (Hiszpania) rtęcią pochodzenia antropogenicznego – badania w ramach europejskiego projektu AquaTerra
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoRtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 / Uniwersytet Gdański. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. — [Gdynia : Instytut Oceanografii UG], [2007]. — S. [1]
13
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOznaczanie metylortęci techniką chromatografii gazowej z detekcją przy zastosowaniu atomowej spektroskopii fluorescencyjnej (GC–AFS)
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — S. 297–303
14
 • [referat, 2008]
 • TytułOznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr WOJTANOWICZ, Damia Barcelo
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — S. 103–110
15
 • [referat, 2005]
 • TytułOznaczanie rtęci w próbkach osadów i ryb z rzeki Ebro w ramach zintegrowanego projektu badawczego UE AQUATERRA
  AutorzyJ. GÓRECKI, A. IWANICHA, M. MACHERZYŃSKI, P. WOJTANOWICZ, J. GOŁAŚ
  ŹródłoAnalityka w rozwoju cywilizacji : VII Polska konferencja chemii analitycznej : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR „POMORZE”, 2005. — S. 178
16
 • [referat, 2008]
 • TytułPreliminary studies of the sorptive capabilities of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir towards ibuprofen
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Artur STRZELECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 83
17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułSelected aspects of studies of sediments from the Ebro River (Spain) and the Dobczyce drinking water reservoir (Poland) within the frames of the European and national research projects
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka IWANICHA, Michal ŚLIWA
  ŹródłoChinese Journal of Geochemistry. — 2006 vol. 25 suppl., s. 191
18
 • [referat, 2006]
 • TytułStudies on methodology of speciation of mercury in fish and sediment samples : [poster]
  AutorzyJ. GÓRECKI, A. IWANICHA, K. STYSZKO-GROCHOWIAK, P. WOJTANOWICZ, D. Barcelo, J. GOŁAŚ
  ŹródłoAquaTerra : programme of the annual AquaTerra meeting including integration workshop and general assembly : 10textsuperscript{th} and 11textsuperscript{th} of April 2006, Tübingen, Germany / Eberhard Karls University of Tübingen. Faculty of Modern Languages. — Tübingen : Eberhard Karls UT, 2006. — S. [1]
19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSystem for speciation of mercury in the environmental samples : abstract
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoTübinger geowissenschaftliche Arbeiten. Reihe C, Hydro-, Ingenieur- ung Umweltgeologie. — 2009 C113, s. 57
20
 • [referat, 2008]
 • TytułThe comparison of three lines of the system for methylmercury determination in the environmental samples
  AutorzyJ. GÓRECKI, A. IWANICHA, M. MACHERZYŃSKI, K. STYSZKO-GROCHOWIAK, J. GOŁAŚ
  ŹródłoAnnual AquaTerra meeting and General Assembly : Cracow, 24textsuperscript{th}–25textsuperscript{th} April 2008. — [Cracow : s. n.], [2008]. — S. [1], [poster]