Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Iwanicha, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analytical aspects of mercury determination and speciation in environmental samples
2
 • Analytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective
3
 • Chances and obstacles for a methylmercury determination in the environmental samples
4
 • Determination of ibuprofen in environmental samples using HPLC-UV/VIS and GC/MS
5
 • Determination of mercury in sediment and fish samples from Ebro River (Spain)
6
 • Determination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry
7
 • Examinations of physical and chemical properties of sediments towards adsorption of selected antiphlogistic drugs
8
 • Kinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples
9
 • Mercury loadings in Ebro River
10
 • Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce
11
 • Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce
12
 • Ocena skażenia rzeki Ebro (Hiszpania) rtęcią pochodzenia antropogenicznego – badania w ramach europejskiego projektu AquaTerra
13
 • Oznaczanie metylortęci techniką chromatografii gazowej z detekcją przy zastosowaniu atomowej spektroskopii fluorescencyjnej (GC–AFS)
14
 • Oznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)
15
 • Oznaczanie rtęci w próbkach osadów i ryb z rzeki Ebro w ramach zintegrowanego projektu badawczego UE AQUATERRA
16
 • Preliminary studies of the sorptive capabilities of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir towards ibuprofen
17
 • Selected aspects of studies of sediments from the Ebro River (Spain) and the Dobczyce drinking water reservoir (Poland) within the frames of the European and national research projects
18
 • Studies on methodology of speciation of mercury in fish and sediment samples
19
 • System for speciation of mercury in the environmental samples
20
 • The comparison of three lines of the system for methylmercury determination in the environmental samples