Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Cyran, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2117-6235

ResearcherID: brak

Scopus: 57190173507

PBN: 3950367

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of geotechnical monitoring tools for deformation analysis in the vicinity of the Dębina salt dome (Bełchatów mine, Poland) : technical note
  AutorzyMarek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoEngineering Geology. — 2017 vol. 230, s. 130–141
2
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling
  AutorzyMarek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI
  ŹródłoSpring 2017 Solution Mining Research Institute technical conference [Dokument elektroniczny] : Albuquerque, 23–26 April 2017. — [USA : s. n.], [2017]. — S. 1–8
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli „Bochnia”
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 2, s. 85–98. — tekst: https://goo.gl/EhjeAG
4
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania tektoniki mioceńskich złóż soli w Polsce w celu zabezpieczenia zabytkowych wyrobisk
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 64
5
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania własności geomechanicznych soli kamiennej z polskich złóż – stan wiedzy i perspektywy rozwoju
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 81
6
 • [referat, 2017]
 • TytułDeformacje powierzchni nad wysadem solnym Dębina w świetle eksploatacji węgla brunatnego : [streszczenie]
  AutorzyJoanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 43–44
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułErratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
  AutorzyM. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI
  ŹródłoRock Mechanics and Rock Engineering. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4965. — tekst: https://goo.gl/VgL3CI
8
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIdentification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
  AutorzyMarek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Marek Kawa, Malwina KOLANO, Dariusz Łydżba, Michał Pachnicz, Magdalena Rajczakowska, Adrian Różański, Maciej Sobótka, Damian Stefaniuk, Agnieszka STOPKOWICZ, Daniel WAŁACH
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 191, s. 735–743
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study
  AutorzyMarek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2016 vol. 38 no. 2, s. 3–13. — tekst: http://goo.gl/kLdowr
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułInfluence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland)
  AutorzyMarek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1007–1025. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1159/pdf_55
11
 • [referat, 2007]
 • TytułInkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki, jako dowód deformacji tektonicznych
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 57–58
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki jako dowód deformacji tektonicznych?
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 241–250, [4]. — tekst: http://www.meeri.pl/Wydawnictwa/GSM2432/cyran.pdf
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułLong term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1064/774
14
 • [referat, 2008]
 • TytułMarginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
  AutorzyMichał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoGEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — S. 83–111
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMateriały gemmologiczne z drewna skrzemieniałego z Kwaczały, Babic, Wygiełzowa i Zagórza (z okolic Chrzanowa koło Krakowa)
  AutorzyHelena PITERA, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoRynekJubilerski.pl. — 2007 nr 3, s. 15
16
 • [referat, 2016]
 • TytułOcena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOM
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — S. 54–56
17
 • [referat, 2018]
 • TytułPetrological and microhardness study on blue halite from Kłodawa Salt Dome (central Poland)
  AutorzyTomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Marek REMBIŚ
  ŹródłoSaltMech IX [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 9th conference on the Mechanical behavior of salt : Hannover, 12–14 September 2018 / eds. Sandra Fahland, [et al.]. — Hannover : Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), [2018]. — S. 211–223
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPreliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
  AutorzyM. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI
  ŹródłoRock Mechanics and Rock Engineering. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4935–4943. — tekst: https://goo.gl/pfh1AO
19
 • [materiały konferencyjne (red.), 2016]
 • TytułQuo vadis sal : varia sal – wszystko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016
  Autorzyred. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK
  Details[Zawoja : s. n.], [2016]. — 73 s.
20
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułQuo vadis sal : aqua et sal – woda i sól –water and salt: XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka 4–7 X 2017
  Autorzyred. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK, Justyna NOWIŃSKA
  Details[Wieliczka : s. n.], [2017]. — 111 s.
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułRola badań tektoniki dla zabezpieczenia i przyszłego rozwoju kopalń soli Bochnia i Wieliczka
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. Przegląd Solny / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — 2007 t. 23 z. spec. 1, s. 143–156
22
 • [referat, 2006]
 • TytułRola badań tektoniki dla zabezpieczenia i przyszłego rozwoju mioceńskich złóż soli
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoQuo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 89–92
23
 • [referat, 2018]
 • TytułShapes of caverns in different Polish salt deposits
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł Wilkosz
  ŹródłoSpring 2018 SMRI technical conference [Dokument elektroniczny] : Salt Lake City, 17–18 June 2018. — [USA : s. n.], [2018]. — S. 1–11
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułStability analysis of underground mining openings with complex geometry
  AutorzyMarek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Mateusz BLAJER, Katarzyna CYRAN, Kajetan d'Obyrn
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 25–32. — tekst: http://goo.gl/Q9GIUM
25
 • [referat, 2014]
 • TytułStanowisko do badań obciążenia obudowy szybu zlokalizowanego w formacjach solnych zalegających na dużych głębokościach
  AutorzyPaweł KAMIŃSKI, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 65