Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Cyran, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2117-6235 orcid iD

ResearcherID: D-3998-2019

Scopus: 57190173507

PBN: 5e70940c878c28a0473b570c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling
  AutorzyMarek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI
  ŹródłoSpring 2017 Solution Mining Research Institute technical conference [Dokument elektroniczny] : Albuquerque, 23–26 April 2017. — [USA : s. n.], [2017]. — S. 1–8
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli „Bochnia”
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 2, s. 85–98. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_01.pdf
4
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania tektoniki mioceńskich złóż soli w Polsce w celu zabezpieczenia zabytkowych wyrobisk
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 64
5
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania własności geomechanicznych soli kamiennej z polskich złóż – stan wiedzy i perspektywy rozwoju
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 81
6
 • [referat, 2017]
 • TytułDeformacje powierzchni nad wysadem solnym Dębina w świetle eksploatacji węgla brunatnego : [streszczenie]
  AutorzyJoanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 43–44
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułErratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
  AutorzyM. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI
  ŹródłoRock Mechanics and Rock Engineering. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4965. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00603-016-1117-7.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułExperimental study on mechanically driven migration of fluids in rock salt
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł Kamiński
  ŹródłoEngineering Geology. — 2023 vol. 313 art. no. 106975, s. 1–14
9
 • [referat, 2019]
 • TytułGeomechanical performance of the salt caverns in a long term stability analysis
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz
  ŹródłoFall 2019 SMRI technical conference [Dokument elektroniczny] : 22–25 September 2019, Berlin, Germany. — [USA] : Solution Mining Research Institute, [2019]. — S. [1], 1–10
10
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIdentification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
  AutorzyMarek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Marek Kawa, Malwina KOLANO, Dariusz Łydżba, Michał Pachnicz, Magdalena Rajczakowska, Adrian Różański, Maciej Sobótka, Damian Stefaniuk, Agnieszka STOPKOWICZ, Daniel WAŁACH
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 191, s. 735–743
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study
  AutorzyMarek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2016 vol. 38 no. 2, s. 3–13. — tekst: http://goo.gl/kLdowr
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułInfluence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland)
  AutorzyMarek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1007–1025. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1159/pdf_55
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki jako dowód deformacji tektonicznych?
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 241–250, [4]
14
 • [referat, 2007]
 • TytułInkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki, jako dowód deformacji tektonicznych
  AutorzyKatarzyna CYRAN
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 57–58
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułLong term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
  AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105597/PDF/10267-Volume62_Issue3-09_paper.pdf?handler=pdf
17
 • [referat, 2008]
 • TytułMarginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
  AutorzyMichał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoGEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — S. 83–111
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMateriały gemmologiczne z drewna skrzemieniałego z Kwaczały, Babic, Wygiełzowa i Zagórza (z okolic Chrzanowa koło Krakowa)
  AutorzyHelena PITERA, Katarzyna CYRAN
  ŹródłoRynekJubilerski.pl. — 2007 nr 3, s. 15
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMetody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
  AutorzyMarek CAŁA, A. TAJDUŚ, Agnieszka STOPKOWICZ, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN, Justyna ADAMCZYK, Mateusz BLAJER
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 11, s. 1–14. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1164-pdf.html
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMicrohardness analysis of halite from different salt-bearing formations
  AutorzyTomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Marek REMBIŚ
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2019 vol. 63 no. 4, s. 771–785. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26147/pdf
21
 • [referat, 2019]
 • TytułModelowanie numeryczne kształtu kawern magazynowych
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI
  ŹródłoQuo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 23–24
22
 • [referat, 2016]
 • TytułOcena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOM
  AutorzyKatarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — S. 54–56
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułOgraniczenie zagrożenia wodnego w Kopalni Soli "Kłodawa" S. A. poprzez likwidację wyrobisk poza filarem brzeżnym w Polu nr 1 na poz. 600 m
  AutorzyKajetan D'OBYRN, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna CYRAN, Waldemar Staszczak
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2021/2022 t. 16, S. 153–162. — tekst: http://psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/DObyrn.pdf
24
 • [referat, 2018]
 • TytułPetrological and microhardness study on blue halite from Kłodawa Salt Dome (central Poland)
  AutorzyTomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Marek REMBIŚ
  ŹródłoSaltMech IX [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 9th conference on the Mechanical behavior of salt : Hannover, 12–14 September 2018 / eds. Sandra Fahland, [et al.]. — Hannover : Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), [2018]. — S. 211–223
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPreliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
  AutorzyM. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI
  ŹródłoRock Mechanics and Rock Engineering. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4935–4943. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00603-016-1045-6.pdf