Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Cyran, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2117-6235

ResearcherID: brak

Scopus: 57190173507

PBN: 3950367

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Application of geotechnical monitoring tools for deformation analysis in the vicinity of the Dębina salt dome (Bełchatów mine, Poland)
2
 • Assessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling
3
 • Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli „Bochnia”
4
 • Badania tektoniki mioceńskich złóż soli w Polsce w celu zabezpieczenia zabytkowych wyrobisk
5
 • Badania własności geomechanicznych soli kamiennej z polskich złóż – stan wiedzy i perspektywy rozwoju
6
 • Deformacje powierzchni nad wysadem solnym Dębina w świetle eksploatacji węgla brunatnego
7
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
8
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
9
 • Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study
10
 • Influence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland)
11
 • Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki, jako dowód deformacji tektonicznych
12
 • Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki jako dowód deformacji tektonicznych?
13
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
14
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
15
 • Materiały gemmologiczne z drewna skrzemieniałego z Kwaczały, Babic, Wygiełzowa i Zagórza (z okolic Chrzanowa koło Krakowa)
16
 • Ocena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOM
17
 • Petrological and microhardness study on blue halite from Kłodawa Salt Dome (central Poland)
18
 • Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
19
 • Quo vadis sal
20
 • Quo vadis sal
21
 • Rola badań tektoniki dla zabezpieczenia i przyszłego rozwoju kopalń soli Bochnia i Wieliczka
22
 • Rola badań tektoniki dla zabezpieczenia i przyszłego rozwoju mioceńskich złóż soli
23
24
 • Stability analysis of underground mining openings with complex geometry
25
 • Stanowisko do badań obciążenia obudowy szybu zlokalizowanego w formacjach solnych zalegających na dużych głębokościach