Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Cyran, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2117-6235 orcid iD

ResearcherID: D-3998-2019

Scopus: 57190173507

PBN: 5e70940c878c28a0473b570c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • Assessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling
3
 • Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli „Bochnia”
4
 • Badania tektoniki mioceńskich złóż soli w Polsce w celu zabezpieczenia zabytkowych wyrobisk
5
 • Badania własności geomechanicznych soli kamiennej z polskich złóż – stan wiedzy i perspektywy rozwoju
6
 • Deformacje powierzchni nad wysadem solnym Dębina w świetle eksploatacji węgla brunatnego
7
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
8
 • Experimental study on mechanically driven migration of fluids in rock salt
9
 • Geomechanical performance of the salt caverns in a long term stability analysis
10
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
11
 • Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study
12
 • Influence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland)
13
 • Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki jako dowód deformacji tektonicznych?
14
 • Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki, jako dowód deformacji tektonicznych
15
16
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
17
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
18
 • Materiały gemmologiczne z drewna skrzemieniałego z Kwaczały, Babic, Wygiełzowa i Zagórza (z okolic Chrzanowa koło Krakowa)
19
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
20
 • Microhardness analysis of halite from different salt-bearing formations
21
 • Modelowanie numeryczne kształtu kawern magazynowych
22
 • Ocena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOM
23
 • Ograniczenie zagrożenia wodnego w Kopalni Soli "Kłodawa" S. A. poprzez likwidację wyrobisk poza filarem brzeżnym w Polu nr 1 na poz. 600 m
24
 • Petrological and microhardness study on blue halite from Kłodawa Salt Dome (central Poland)
25
 • Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties