Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Cyran, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2117-6235 orcid iD

ResearcherID: D-3998-2019

Scopus: 57190173507

PBN: 5e70940c878c28a0473b570c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem473215252
202341111
2022211
202122
202022
2019422
2018321
20176123
201610226
201511
2014321
20085113
2007312
2006211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem47181910
20234211
2022211
202122
202022
20194121
201833
2017642
201610442
201511
2014321
2008541
200733
2006211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem473611
2023431
202222
2021211
2020211
2019431
2018312
2017633
20161082
201511
201433
200855
200733
200622
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem471631
2023413
202222
202122
202022
2019413
2018312
2017624
20161055
201511
201433
2008514
2007312
200622
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem472423
2023422
2022211
202122
202022
2019422
2018312
2017633
20161064
201511
2014312
2008541
200733
200622
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem472720
2023431
2022211
202122
202022
2019431
2018312
2017633
20161073
201511
2014312
2008541
200733
2006221
2
 • Assessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling / Marek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI // W: Spring 2017 Solution Mining Research Institute technical conference [Dokument elektroniczny] : Albuquerque, 23–26 April 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2017]. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.solutionmining.org/historical-conferences [2019-02-15]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: rock salt, rock mechanics, Kłodawa salt dome, 3D numerical model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli „Bochnia”Study of tectonic mesostructures in the “Bochnia” Salt Mine, South Poland / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 85–98. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: miocen, złoże Bochnia, mezostruktury tektoniczne

  keywords: Miocene, Bochnia deposit, tectonic mesostructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania tektoniki mioceńskich złóż soli w Polsce w celu zabezpieczenia zabytkowych wyrobiskThe study of tectonics in Polish Miocene salt mines for conservation of ancient workings / Katarzyna CYRAN // W: Quo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych = Quo vadis sal : current salt mining issues : international salt symposium : Wągrowiec, 8–11 October 2014 : oral presentation abstracts and scientific statements / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 64. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania własności geomechanicznych soli kamiennej z polskich złóż – stan wiedzy i perspektywy rozwojuStudies of geochemical properties of rock salt from the Polish deposits – the current stage of art and perspectives / Katarzyna CYRAN // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 81. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformacje powierzchni nad wysadem solnym Dębina w świetle eksploatacji węgla brunatnego : [streszczenie]Surface deformations over the Dębina salt dome in view of brow coal extraction : abstract / Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // W: Quo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 = Quo vadis sal : aqua et sal : water and salt : XXII international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 43–44. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Experimental study on mechanically driven migration of fluids in rock salt / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł Kamiński // Engineering Geology ; ISSN 0013-7952. — 2023 vol. 313 art. no. 106975, s. 1–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-24

  orcid iD
 • keywords: fluid inclusions, stress, mechanical tests, laboratory tests, grain boundaries, rock salt deformation, fluid migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.enggeo.2022.106975

9
 • Geomechanical performance of the salt caverns in a long term stability analysis / Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz // W: Fall 2019 SMRI technical conference [Dokument elektroniczny] : 22–25 September 2019, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Solution Mining Research Institute, [2019]. — S. [1], 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://smri.ptfs.com/knowvation/app/consolidatedSearch/#search/v=grid,c=1,sm=s,l=library2_lib,a=t [2021-04-30]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: stability analysis, geomechanical performance of caverns, designed and real cavern shape, long term analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study / Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 2, s. 3–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/kLdowr

 • keywords: Bełchatów open pit mine, horizontal displacement analysis, geotechnical monitoring, slope inclinometer, exploitation influence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2016-0014

12
 • Influence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland)Wpływ wkładek anhydrytowych na stateczność kawern magazynowych w złożu soli kamiennej Mechelinki (północna Polska) / Marek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1007–1025. — Bibliogr. s. 1024-1025. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1159/pdf_55

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza stateczności, kawerny magazynowe, wkładki anhydrytowe, modelowanie numeryczne 3D

  keywords: stability analysis, 3D numerical modelling, storage caverns, anhydrite interbeds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2018.124990

13
 • Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki jako dowód deformacji tektonicznych?Inclusions in salt from Bochnia and Wieliczka mines, South Poland: proof of tectonic deformations? / Katarzyna CYRAN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 241–250, [4]. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrotektonika, wtórne inkluzje, deformacje kruche, deformacje plastyczne

  keywords: microtectonics, brittle deformation, secondary inclusions, ductile deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki, jako dowód deformacji tektonicznychInclusions in salt from Bochnia and Wieliczka mines as a proof of tectonic deformations / Katarzyna CYRAN // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining / Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 83–111. — Bibliogr. s. 108–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Materiały gemmologiczne z drewna skrzemieniałego z Kwaczały, Babic, Wygiełzowa i Zagórza (z okolic Chrzanowa koło Krakowa)[Gemmological materials from petrified wood from Kwaczała, Babice, Wygiełzów and Zagórze (of the Chrzanów area near Kraków)] / Helena PITERA, Katarzyna CYRAN // RynekJubilerski.pl ; ISSN 1897-6433. — 2007 nr 3, s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGHMethods of research and slope stability analysis – challenges and trends: Department of Geomechanics, Civil Engineering & Geotechnics in the century of AGH UST / Marek CAŁA, A. TAJDUŚ, Agnieszka STOPKOWICZ, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN, Justyna ADAMCZYK, Mateusz BLAJER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 11, s. 1–14. — Bibliogr. s. 12–14, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1164-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, stateczność skarp i zboczy, metody równowagi granicznej, metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie, SSR, zmodyfikowana metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie, MSSR

  keywords: numerical calculations, slope stability, Limit Equilibrium Method, LEM, Shear Strength Reduction Method, SSR, Modified Shear Strength Reduction Method, MSSR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Microhardness analysis of halite from different salt-bearing formations / Tomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Marek REMBIŚ // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 no. 4, s. 771–785. — Bibliogr. s. 783–785. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-11. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26147/pdf

  orcid iD
 • keywords: dislocations, microhardness, crystal defects, halite, salt formation, shape of imprint

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1499

21
 • Modelowanie numeryczne kształtu kawern magazynowychNumerical modelling of storage cavern shape / Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 23–24. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, analiza stateczności, kształt kawern magazynowych

  keywords: numerical modelling, stability analysis, storage cavern shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOMAssessment of impurities influence on mechanical properties of rock salt from LGOM area / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł KAMIŃSKI // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 54–56. — Bibliogr. s. 56. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: anhydryt, sól kamienna, parametry wytrzymałościowe, zawartość zanieczyszczeń

  keywords: anhydrite, rock salt, impurities content, mechanical parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ograniczenie zagrożenia wodnego w Kopalni Soli "Kłodawa" S. A. poprzez likwidację wyrobisk poza filarem brzeżnym w Polu nr 1 na poz. 600 mReduction of water hazard in the "Kłodawa" S. A. Salt Mine by liquidation of the workings outside the salt dome's border pillar in Field 1, Level 600 m / Kajetan D'OBYRN, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna CYRAN, Waldemar Staszczak // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2021/2022 t. 16, S. 153–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/DObyrn.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, zagrożenie wodne, likwidacja wyrobisk

  keywords: salt mine, water hazard, liquidation of underground workings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Petrological and microhardness study on blue halite from Kłodawa Salt Dome (central Poland) / Tomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Marek REMBIŚ // W: SaltMech IX [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 9th conference on the Mechanical behavior of salt : Hannover, 12–14 September 2018 / eds. Sandra Fahland, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hannover : Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), [2018]. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-9814108-6-0. — S. 211–223. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 221–223, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25