Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Ziąbka, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0702-7137

ResearcherID: N-8788-2018

Scopus: 36877220500

PBN: 3948921

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem179674936
2019163121
20183216151
20173121316
201613157
201513652
2014181710
2013121632
2012532
2011211
2010523
20091385
2008131210
2007624
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1794911515
20191616
201832923
20173111182
20161367
20151313
201418711
20131248
20125131
2011211
20105122
200913481
200813346
20076213
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17911069
201916313
201832239
2017311813
20161385
20151376
201418126
20131257
2012532
2011211
2010532
20091394
200813121
200766
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem17946133
201916106
2018321220
201731625
20161367
20151349
201418315
20131212
201255
201122
2010514
200913211
200813211
200766
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1798594
201916124
2018321418
2017311318
20161385
20151385
201418117
20131257
201255
2011211
2010532
20091349
200813310
2007633
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1798990
201916124
2018321715
2017311813
20161385
20151367
201418108
20131248
2012514
2011211
2010532
20091349
200813310
2007624

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 1D polymer composites for medical application / B. SZARANIEC, M. ZIĄBKA, J. CHŁOPEK // W: VII International polymer seminar : Gliwice 2008 : Gliwice, June 26, 2008. — [Gliwice : s. n.], [2008]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 1D polymer composition for medical application / Barbara SZARANIEC, Magdalena ZIĄBKA, Paulina BEDNARZ, Jan CHŁOPEK // Polish Journal of Applied Chemistry ; ISSN 0867-8928. — Tytuł poprz.: Chemia Stosowana. — 2009 vol. 53 no. 3, s. 253–258. — Bibliogr. s. 258. — VII international polymer seminar : Gliwice 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 3D printed poly L-lactic acid (PLLA) scaffolds for nasal cartilage engineering / Adam Jabłoński, Jerzy Kopeć, Samuel Jatteau, Magdalena ZIĄBKA, Izabella Rajzer // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 144, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: 3D printing, scaffolds, tissue engineering, nasal cartilages, PLLA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Alumina/graphene composite in friction and wear tests, Pt. 2Kompozyt tlenku glinu/grafenu w badaniach tarcia i zużycia, Cz. 2 / Agnieszka WOJTECZKO, Grzegorz WIĄZANIA, Katarzyna Michalska, Maciej Łuszcz, Kamil WOJTECZKO, Paweł RUTKOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Marcin KOT, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2018 R. 18 nr 4, s. 245–248. — Bibliogr. s. 248. — tekst: http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/9_2018_t4_Wojteczko.pdf

 • słowa kluczowe: zużycie, tlenek glinu, tarcie, kula-tarcza, kompozyt tlenek glinu/grafen

  keywords: wear, friction, alumina, ball-on-disc, alumina/graphene composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Alumina/graphene composite in friction and wear tests at elevated temperaturesKompozyt tlenek glinu/grafen w testach tarcia i zużycia w podwyższonych temperaturach / Agnieszka WOJTECZKO, Grzegorz WIĄZANIA, Katarzyna Michalska, Maciej Łuszcz, Kamil WOJTECZKO, Paweł RUTKOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Marcin KOT, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2018 R. 18 nr 3, s. 162–166. — Bibliogr. s. 166. — tekst: http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/7_2018_t3_Wojteczko.pdf

 • słowa kluczowe: zużycie, tlenek glinu, kula-tarcza, kompozyt tlenek glinu/grafen, tarcie

  keywords: wear, friction, alumina, ball-on-disc, alumina/graphene composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowyAnalysis of electrochemical oxygen reduction phenomena in a phase boundry between the point oxide kathode and $|O_{2}|$ solid oxide electrolyte / Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Magdalena ZIĄBKA, Krzysztof Śliwa, Bartosz ADAMCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 2, s. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1427

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, stałotlenkowe ogniwo paliwowe, redukcja tlenu, chronoamperometria

  keywords: cathode material, solid oxide fuel cell, chronoamperometry, oxygen reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Anisotropy in thermal properties of boron carbide-graphene platelet composites / Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Wojciech PIEKARCZYK, Magdalena ZIĄBKA, Ján Dusza // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2016 vol. 36 iss. 12, s. 3051–3057. — Bibliogr. s. 3057, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-07. — Engineering Ceramics 2015: materials for better life : Smolenice castle, Slovakia, 10–14 May 2015. — tekst: http://goo.gl/F7ihyd

 • keywords: thermal stability, anisotropy, thermal conductivity, boron carbide, graphene platelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.11.030

8
 • Antybakteryjna proteza ucha środkowego – badania in vivoThe antibacterial middle ear prosthesis – in vivo examination / ZIĄBKA M. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 64–65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A new cathode material $LiNi_{0.6}Co_{0.3}Ti_{0.1}O_{2}$ for Li-ion batteries / Dominika BASTER, Piotr Paziak, Magdalena ZIĄBKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 496. — Bibliogr. s. 496

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A tubular polycaprolactone/hyaluronic acid scaffolds for nasal cartilage tissue engineering / Samuel Jatteau, Anna Kurowska, Magdalena ZIĄBKA, Izabella Rajzer // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2017 vol. 20 no. 141, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/4QHGLt

 • keywords: electrospinning, PCL, tissue engineering scaffolds, nasal cartilages, hydraulic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badania biologiczne kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebraBiological studies of polymer composites containing silver nanoparticles / Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Karol GRYŃ, Karolina Klesiewicz, Elżbieta Menaszek // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2017 vol. 23 nr 2, s. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/hD9C79

 • słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, cytotoksyczność, nanocząstki srebra, działanie przeciwbakteryjne

  keywords: cytotoxicity, silver nanoparticles, antibacterial activity, polymer composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania degradacji hydrolitycznej in vitro włókien resorbowalnych przeznaczonych na implanty medyczneIn vitro hydrolytic degradation of resorbable fibres for medical implants applications / B. SZARANIEC, M. ZIĄBKA, A. MORAWSKA-CHOCHÓŁ, J. CHŁOPEK, P. Zdebiak, M. Piątek, M. El Fray // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 114–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/69-72F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania in vitro nad toksycznym oddziaływaniem napełnionego włóknami węglowymi kopolimeru glikolidu z laktydem na ludzkie komórki kościotwórcze[In vitro examination of toxic influence of poly lactide-co-glycolide) mixed with carbon fibres upon human osteoblasts] / Magdalena Cieślik, Anna Mertas, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Wojciech Król // W: „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” : III międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa : Nałęczów, 23 kwietnia 2009 : streszczenia. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węglaStudy on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1699–1703. — Bibliogr. s. 1703

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.15

16
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Biocompatibility of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) nanocomposites modified with silver nanoparticles / Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Elżbieta Menaszek // Polymers [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4360. — 2018 vol. 10 iss. 11 art. no. 1257, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/10/11/1257/pdf

 • keywords: nanocomposites, biocompatibility, cell viability, osteoblasts, fibroblasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/polym10111257

19
 • Biocompatibility of the polymer middle ear prosthesis / Magdalena ZIĄBKA // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Biocompatible nanocomposite implant with silver nanoparticles for otology - in vivo evaluation / Magdalena ZIĄBKA, Elżbieta Menaszek, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // Nanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-4991. — 2018 vol. 8 iss. 10 art. no. 764, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/8/10/764/pdf

 • keywords: nanocomposites, biocompatibility, silver nanoparticles, middle ear prosthesis, thermoplastic polymer, medical devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/nano8100764

21
 • Biological and physicochemical assessment of middle ear prosthesis / Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Aleksandra Królicka // Polymers [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4360. — 2019 vol. 11 iss. 1 art. no. 79, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/1/79/pdf

 • keywords: cytotoxicity, middle ear prosthesis, bactericidal efficacy, polymeric implants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/polym11010079

22
 • Biological properties of resorbable mini-plates with calcium phosphates for maxillofacial surgery / Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Barbara SZARANIEC, Karol GRYŃ, Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Elżbieta MENASZEK // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Cavitation wear of ceramics / Zbigniew PĘDZICH, Robert Jasionowski, Magdalena ZIĄBKA, Paweł RUTKOWSKI, Radosław LACH // W: ICC 5 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} International Congress on Ceramics : August 17\textsuperscript{th} – 21\textsuperscript{st}, 2014 Beijing : program and abstracts / International Ceramic Federation. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Beijing : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 144–145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: wear, CMC, cavitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Cavitation wear of ceramics. Pt. 1, Mechanisms of cavitation wear of alumina and tetragonal zirconia sintered polycrystalsZużycie kawitacyjne ceramiki. Cz. 1, Mechanizmy zużycia kawitacyjnego spieków z tlenku glinu i tetragonalnego dwutlenku cyrkonu / Zbigniew PĘDZICH, Robert Jasionowski, Magdalena ZIĄBKA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2013 R. 13 nr 4, s. 288–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • słowa kluczowe: erozja, tlenek glinu, kawitacja, tetragonalny dwutlenek cyrkonu

  keywords: erosion, tetragonal zirconia, alumina, cavitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Cavitation wear of ceramics. Pt. 2, Cavitation wear mechanisms of composites with oxide matricesZużycie kawitacyjne ceramiki. Cz. 2, Mechanizmy zużycia kawitacyjnego kompozytów na osnowach tlenkowych / Zbigniew PĘDZICH, Robert Jesionowski, Magdalena ZIĄBKA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2014 R. 14 nr 3, s. 139–144. — Bibliogr. s. 144

 • słowa kluczowe: erozja, kawitacja, kompozyty z osnową ceramiczną

  keywords: erosion, ceramic matrix composites, cavitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: