Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Matusik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6008-6916 orcid iD

ResearcherID: O-8056-2015

Scopus: 23980263200

PBN: 5e709207878c28a04738ed55

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 198, z ogólnej liczby 202 publikacji Autora


1
 • A comparative photocatalytic study of $TiO_{2}$-loaded nanotubes derived from kaolin group minerals: evaluation of degradation efficiency using dyes as model pollutants
2
 • A comparative study on the removal of Pb(II), Zn(II), Cd(II) and As(V) by natural, acid activated and calcinated halloysite
3
4
 • Acid Mine Drainage treatment by zerovalent iron particles: the effect of kaolinitesupport on ions removal efficiency
5
 • Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-, Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinated volatile organic compounds
6
 • Al- and Fe-bearing layered double hydroxides as effective adsorbents of aqueous V(V): the effect of brucite-like layer and interlayer chemistry
7
 • Aluminosilicate nanotubes derived from kaolinite group minerals
8
 • Application of halloysite impregnated with $Fe^{0}$ particles for acid mine drainage water treatment
9
 • Aqueous BTEX removal onto the fly-ash based zeolites
10
 • Aqueous cadmium removal by hydroxylapatite and fluoroapatite
11
12
 • As(V) scavenging from artificial and real wastewaters by mineral-derived Mg/Al and Mg/Fe LDH materials
13
 • Badanie skał oraz mechanizmu powstawania laminacji ilastych w warstwach piaskowcowych
14
15
16
17
 • BTX sorption on Na-P1 organo-zeolites as a process controlled by the type of surfactant
18
 • Carbonate substitution in hydroxylpyromorphite ${Pb_{5}(PO_{4}){_3}}OH$
19
 • Carbonate substitution in lead hydroxyapatite ${Pb_5(PO_4)_3OH}$
20
 • Characterization of ${CO_{3}^{2-}}$ substitution in hydroxylmimetite ${Pb_{5}(AsO_{4})_{3}OH}$
21
 • Characterization of hydrotalcite/pyroaurite-like anion adsorbents derived from magnesite and dolomite
22
23
 • Charakterystyka porównawcza zdolności sorpcyjnych haloizytu surowego, kalcynowanego i aktywowanego kwasowo względem Pb(II), Cd(II), Zn(II) oraz As(V)
24
 • Charakterystyka strukturalna minerałów z grupy smektytu interkalowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym
25
 • Chemical and spectroscopic signatures of resins from Sumatra (Sarolangun mine, Jambi Province) and Germany (Bitterfeld, Saxony-Anhalt)