Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Grzyb, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3811-5474 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709213878c28a04738f88b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2811413
202344
202211
202111
201811
2017321
201611
2015312
201411
201311
2011312
2010211
2009211
200811
2007413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem282314
202344
202211
202111
201811
2017312
201611
2015321
201411
201311
201133
201022
200922
200811
200744
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28271
202344
202211
202111
201811
201733
201611
201533
201411
201311
201133
201022
200922
200811
200744
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem28127
202344
202211
202111
201811
201733
201611
201533
201411
201311
201133
201022
200922
200811
200744
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem281414
202344
202211
202111
201811
2017312
201611
2015321
201411
201311
2011321
2010211
2009211
200811
2007431
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem281216
202344
202211
202111
201811
2017312
201611
2015321
201411
201311
2011321
2010211
2009211
200811
20074131
 • Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowych : [abstract][Analysis of matrix forgings production costs] / Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowychAnalysis of matrix forgings production costs / Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Łukasz Kwaśniewski // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 3, s. 135–140. — Bibliogr. s. 140

 • słowa kluczowe: koszty, analiza, koszty produkcji, odkuwki matrycowe

  keywords: costs, analysis, production costs, matrix forgings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza numeryczna i badania struktury prętów AlCu4Mg wyciskanych z małym współczynnikiem wydłużeniaNumerical and structural analysis of AlCu4Mg aluminium alloy rods extrudates with low extrusion ratios / Justyna GRZYB, Grzegorz Krupnik, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 8, s. 493–497. — Bibliogr. s. 497

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza numeryczna warunków pękania w procesie wyciskania stopu aluminium 2017ANumerical analysis of cracking conditions during extrusion of 2017A aluminium alloy / Justyna GRZYB, Artur RĘKAS, Marcin MROCZKOWSKI, Wojciech LIBURA // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2011 z. 238, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30. — FiMM 2011 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej : Jabłonna 19–21.05.2011 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza źródeł kosztów w etapach procesu wytwarzania wyciskanych profili ze stopów aluminiumAnalysis of costs origins in the stages of aluminium alloys extruded profiles manufacturing process / Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI // W: Wybrane zagadnienia zarządzania produkcją we współczesnych przedsiębiorstwach : [inżynieria produkcji] : praca zbiorowa / red. nauk. Edyta Kardas, Joanna Michalik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-632X ; nr 63). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63989-46-0. — S. 120–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania jakości powierzchni i dokładności wymiarowej profili wyciskanych ze stopów aluminium przy użyciu matryc o różnym stopniu zużyciaExamination of surface quality and dimensional accuracy of profiles extruded from aluminium alloys by using dies of various wear degree / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Józef ZASADZIŃSKI, Krzysztof ŻABA, Jacek MADURA, Sandra PUCHLERSKA, Henryk Jurczak // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 57–60. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, J. Zasadziński, K. Żaba, J. Madura, S. Puchlerska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania laboratoryjne homogenizacji stopów AlMgSi(Cu) przeznaczonych do wyciskania[Laboratory tests of homogenization of AlMgSi(Cu) alloys intended for extrusion] / Jacek MADURA, Maciej BALCERZAK, Paweł GROMEK, Marek BOGUSZ, Justyna GRZYB, Krzysztof ŻABA, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania modelowe procesu wyciskania z małym stopniem odkształceniaModelling of extrusion process with low extrusion ratio / Justyna GRZYB, Wojciech LIBURA // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2007 z. 216, s. 47–52. — Bibliogr. s. 52. — FIMM 2007 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 17–19. 05. 2007 r. / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the mirowax additives influence on the stress-strain curves obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Justyna GRZYB, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 9, s. 533–536. — Bibliogr. s. 536

 • słowa kluczowe: modelowanie, krzywe umocnienia, materiał modelowy

  keywords: mechanical properties, modelling, model material, flow curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Jakość prętów ze stopów Al wyciskanych z małym stopniem odkształceniaThe quality of rods from aluminium alloys extruded with low extrusion ratio / Grzegorz Krupnik, Justyna GRZYB, Andrzej Oleksy, Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 728–733. — Bibliogr. s. 733. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, metal flow, extrusion ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jakość prętów ze stopów Al wyciskanych z małym stopniem odkształcenia[The quality of rods from aluminium alloys extruded with low extrusion ratio] / Grzegorz Krupnik, Justyna GRZYB, Andrzej Oleksy, Wojciech LIBURA // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numeryczna i strukturalna analiza wyciskania profili pełnych o dużych przekrojach poprzecznychNumerical analysis of extrusion of aluminum profiles of high cross-sections / Justyna GRZYB, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 11, s. 560–567. — Bibliogr. s. 567. — Odkształcalność metali i stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada, 2011, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Sigma-NOT, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Numeryczna i strukturalna analiza wyciskania profili pełnych o dużych przekrojach poprzecznych[Numerical analysis of extruction of aluminum profiles of high cross-section] / Justyna GRZYB, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [59]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Obróbka cieplna wyciskanych stopów AlMgThermal treatment of Al-Mg extruded alloys / Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Antoni WOŹNICKI // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 21. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obróbka cieplna wyciskanych stopów AlMgThermal treatment of Al-Mg extruded alloys / Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 792–796. — Bibliogr. s. 796

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, wyciskanie, stopy aluminium serii 5xxx

  keywords: extrusion, heat treatment, 5xxx aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.25

17
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Henryk Jurczak // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 29. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, A. Woźnicki, A. Wassermann, M. Dziki, K. Zabrowski, J. Madura, J. Zasadziński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, stop 6060, wyciskanie, jakość powierzchni, tolerancje wymiarowe, konstrukcja matrycy

  keywords: extrusion, mechanical properties, 6060 alloy, surface quality, dimensional tolerances, die geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.2

19
 • Ocena jakości zgrzewów rur z trudnoodkształcalnych stopów aluminiowych wyciskanych na matrycach mostkowo-komorowychEvaluation of welds quality in tubes from hard-deformable aluminium alloys extruded through porthole dies / Józef ZASADZIŃSKI, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 762–766. — Bibliogr. s. 766. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, wyciskanie na matrycach mostkowo‐komorowych, jakość zgrzewu, rozciąganie pierścieni z rur

  keywords: aluminium alloys, extrusion through porthole dies, weld quality, extension of tube rings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena podatności do wyciskania przez matryce komorowe stopów AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem oryginalnego urządzenia do badań zgrzewalności[Assessment of the extrudability of AlMgSi(Cu) alloys through porthole dies using an original weldability testing device] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego dla stopów EN AW-7021 i EN AW-7075 na podstawie badań zgrzewalności i MES[Estimation of ability to extrusion welding for 7021 and 7075 aluminium alloys based on weldability tests and FEM] / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Testy laboratoryjne starzenia i badania własności mechanicznych wyciskanych i prostowanych dynamicznie profili AlMgSi(Cu)[Laboratory tests of aging and mechanical properties of extruded and dynamically straightened AlMgSi(Cu) profiles] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB, Tomasz LATOS, Józef ZASADZIŃSKI, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Urządzenie prototypowe do automatycznego pochwytu i prowadzenia wyciskanych profili AlMgSi(Cu) po wybiegu prasy - wyniki prób pół-przemysłowych[Prototype device for automatic gripping and guiding of extruded AlMgSi(Cu) profiles along the press run out - results of semi-industrial tests] / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ warunków obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe wyciskanego stopu aluminium serii 5xxx z dodatkiem ScInfluence of heat treatment conditions on the strength properties of extruded 5xxx series aluminum alloy with Sc addition / Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK, Antoni WOŹNICKI, Krzysztof ZABOROWSKI // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 16. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wyciskanie prętów aluminiowych o dużych przekrojach poprzecznych[Extruded aluminum rods with large cross sections] / Justyna GRZYB, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: