Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktoria Sobczyk, prof. dr hab. inż.

poprzednio: Nastaj

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-9644

ResearcherID: D-5076-2018

Scopus: 44462021200

PBN: 5e70922b878c28a0473910b1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 371 publikacji Autora


1
 • A typical educational programme for rural society / W. SOBCZYK // Agroekologíčnij Žurnal ; ISSN 2077-4893. — 2004 nr 2, s. 80–84. — Bibliogr. s. 84. — Afiliacja Autorki: Institute of Technology, University of Pedagogic, Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Atrakcyjność turystyczna Podkarpacia w świetle badań[Tourist attractiveness of Podkarpacie region in the light of research] / Tomasz Kaszczyszyn, Grzegorz Kucza, Wiktoria SOBCZYK // Echo Połonin ; ISSN 1509-8796. — 2008 nr 34, s. 25–28. — Wiktoria Sobczyk – afiliacja: PWSZ w Krośnie, Instytut Politechniczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie efektywności metod nauczania w aspekcie planowania pracy nauczycielaStudies on the efficiency of education methods in the aspect of the teacher working plan / Wiktoria Sobczyk, Aneta Koterba, Elżbieta Mastalerz, Henryk Noga // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania 2006 : zborník príspevkov z 22. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 4. a 5. septembra 2006 : Vel'ká Lomnica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta Prírodných Vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove. Fakulta Humanitných a Prírodných Vied. — [Banska Bystrica : s. n.], [2006]. — S. 334–339. — Res., Abstr.. — W. Sobczyk – afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Basic methods of forming ecological consciousness the personOsnovní metodi formuvannâ ekologíčnoï svídomostí osobistostí / SOBCZYK Wiktoria, Nagorniuk Oksana, She Olga, Tereshchenko Iryna // Trendy ve Vzdělávání [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1805-8949. — 2016 roč. 9 číslo 1, s. 234–237. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2016/01/34.pdf [2017-01-23]. — Bibliogr. s. 237, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-01. — W. Sobczyk – brak afiliacji AGH

 • keywords: ecological education, ecological consciousness, methods of forming ecological consciousness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5507/tvv.2016.034

5
 • Bezpieczeństwo i ekologia najwyżej punktowane [Dokument elektroniczny][Safety and ecology the highest bulleted] / [Wiktoria SOBCZYK]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Polska : nettg.pl, 2007. — 1 ekran. — Brak afiliacji AGH. — tekst: https://goo.gl/alkPZv

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Co wiedzą o zanieczyszczeniach żywności? : badania sondażowe w Belgii, Francji, Polsce[What do people know about the pollution of food? : surveys in Belgium, France, Poland] / Wiktoria SOBCZYK // Zdrowa Żywność, Zdrowy Styl Życia ; ISSN 1232-261X. — 2001 nr 1, s. 16–18. — Afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ecological culture as an component of technical culture / SOBCZYK Wiktoria // W: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodni konference, [T.] 1 / Univerzita Hradec Králové. Pedagogická Fakulta. — Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2004. — ISBN10: 80-7041-318-2. — ISSN 1214-0554. — S. 150–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — Afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży[Ecological education of children and young people] / Henryk Noga, Wiktoria SOBCZYK, Waldemar Kozaczyński // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. 195. Prace Techniczne ; ISSN 0860-276X. — 1998 nr 6, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna[Ecological and pro-health education] / Wiktoria Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. — 170, [4] s.. — (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; ISSN 0239-6025 ; nr 293). — Bibliogr. s. 158–169. — ISBN10: 83-7271-041-4. — Afiliacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Edukacja ekologiczna młodzieży sprawnej inaczejEcological education of handicapped schoolchildren / Wiktoria SOBCZYK // W: Współpraca międzynarodowa w edukacji ekologicznej : IV konferencja : praca zbiorowa / pod red. Adama Kowalaka. — Krosno : Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 2001. — ISBN10: 83-88754-07-6. — S. 114–119. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ. — Afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Edukacja ekologiczna na kierunku wychowanie techniczne w Akademii Pedagogicznej w Krakowie[Environmental education at the field of study: technical education at the Pedagogical University in Cracow] / Wiktoria SOBCZYK // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2002 R. 42 nr 1, s. 59–60. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Edukacja ekologiczna nauczycieli techniki[Environmental education of teachers of technology] / Wiktoria SOBCZYK // W: 15 lat kształcenia nauczycieli techniki w Politechnice Radomskiej 1987–2002 / pod red. nauk. Henryka Bednarskiego, Stanisława Ośko. — Radom : Wydawnictwo PR, 2003. — (Prace Naukowe / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. Pedagogika ; ISSN 1429–4656 ; nr 10). — S. 125–128. — Bibliogr. s. 128. — W. Sobczyk - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Edukacja ekologiczna studentów wychowania technicznego na Akademii Pedagogicznej w KrakowieThe ecological education for students of technology in Pedagogical Academy of Cracow / Sobczyk Wiktoria // W: Trendy Technického Vzdělávání : mezinárodní vědecko-odborná konference : 27.–28. června 2000, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. — ISBN10: 80-244-0107-X. — S. 66–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — W. Sobczyk - afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Edukacja ekologiczna w miejskiej szkole podstawowej z klasami integracyjnymi[Environmental education in the municipal primary school with integration grades] / Maria Lizak, Wiktoria SOBCZYK // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2003 nr 3, s. 26–29. — W. Sobczyk – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Edukacja ekologiczna w polskiej szkole : (analiza programów edukacji ekologicznej w szkołach różnych szczebli województwa małopolskiego)[Ecological education in Polish schools : (an analysis of ecological education programs in schools of various levels in Malopolska region)] / Wiktoria SOBCZYK // W: Edukacja ekologiczna : podstawy działań naprawczych w środowisku : monografia / pod red. Inez Wiatr i Haliny Marczak ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. — Nałęczów ; Lublin : Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2004. — ISBN10: 8389263122. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Edukacja ekologiczna w polskiej szkole na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w TarnowieEcological education in Polisch school exemplified by the activities of the Primary School no. 5 in Tarnow (Poland) / Sobczyk Wiktoria // W: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : sborn\'{i}k mezinárodní konference / Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická Fakulta. — Olomouc : [s. n.], 2002. — S. 438–441. — Bibliogr. s. 441, Res., Abstr.. — Afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Edukacja ekologiczna w zespole szkół ekonomicznych i gospodarki żywnościowej w Wojniczu[Ecological education in the Secondary School of Economics and Food Economy in Wojnicz] / Celina Pacyna, Wiktoria SOBCZYK // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2001 R. 41 nr 5, s. 30–32. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Edukacja techniczno-informatyczna w opinii rodzicówTechnology and informatics education in parents' opinion / SOBCZYK Wiktoria, BIEDRAWA Agnieszka, Noga Henryk // W: XIX. DIDMATTECH 2006 : [6-7 septembra 2006, Komárno] / oprac. Ján Stoffa, Veronika Stoffová ; Univerzita J. Selyeho v Komárne. — Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007. — ISBN: 978-80-89234-23-3. — S. 194–196. — Bibliogr. s. 196, Res., Abstr.. — W. Sobczyk, A. Biedrawa – afiliacja Akademia Pedagogiczna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Edukacja techniczno-informatyczna w opinii uczniów[Informatics and technical education in the opinion of students] / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka Biedrawa, Henryk Noga // W: Člověk – dějiny – hodnoty III : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sbornik materiálŭ z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 25.–26. září 2006, Ostrava = Man – history – values III : as philosophical, social, cultural, politological, historical and pedagogical phenomenon : proceedings of the International scientific conference held on 25/9–26/9 2006 / ed. Jelena Petrucijová, Jaromír Feber. — Ostrava : Tiskárna REPRONIS, 2007. — ISBN10: 80-7368-273-7. — S. 468–470. — Bibliogr. s. 470. — Wiktoria Sobczyk – afiliacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efektywne i efektowne formy nauczania inżynierii środowiskaEffective and attractive techniques in teaching of environmental engineering / Wiktoria SOBCZYK // W: Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym : V ogólnopolskie warsztaty multimedialne w dydaktyce techniki : Szczecin, 19–20 listopada 1998 roku = The meaning of computing education in technics and its connection with ecological education and professional training / pod red. Tadeusza Brodzińskiego. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. — (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1232-5848. Multimedia w Dydaktyce Techniki ; nr 45). — S. 283–289. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.. — Afiliacja: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ekologia na co dzień – składowanie odpadów[Ecology every day – waste disposal] / Bartłomiej Łach, Wiktoria SOBCZYK // Innowacje–Technika–Ekologia ; ISSN 1509-6947. — 2003 nr 2, s. 4. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ekologiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych[Ecological aspects of households functioning] / SOBCZYK Wiktoria // W: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí / Vysoká Škola Pedagogická v Hradci Králové. Pedagogická Fakulta. — Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. — ISBN10: 80-7041-662-9. — S. 226–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.. — Afiliacja: Samodzielny Zakład Techniki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ekologiczne gospodarstwo domowe : toksyczne składniki farb i lakierów[Eco household: toxic ingredients of paints and varnishes] / Wiktoria SOBCZYK // Aura ; ISSN 0137-3668. — 1998 nr 10 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 50, s. 3–4. — Afiliacja: Samodzielny Zakład Techniki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ekologiczne kształcenie i wychowanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Pustkowie[Ecological education and upbrinding in Public Primary School in Pustków] / Beata Pawełek, Wiktoria SOBCZYK // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2004 R. 43 nr 3, s. 50–52. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ekologiczne kształcenie i wychowanie w Zespole Szkół Odzieżowych w Głogowie (Polska)Ecological education in Polish school exemplified by the activities of the Tailoring School in Glogow (Poland) / Wiktoria Sobczyk // W: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : konferenčné materiály : Slovenská republika, Vel'ká Lomnica, 3.–4. septembra 2002 / vedecký redaktor: Rozmarín Dubovská ; Univerzita Mateja Bela. Fakulta prírodných vied. Katedra technickej výchovy. — Banská Bystrica : UMB, cop. 2002. — ISBN10: 80-8055-734-9. — S. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Summ., Streszcz.. — Afiliacja: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: