Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktoria Sobczyk, prof. dr hab. inż.

poprzednio: Nastaj

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-9644

ResearcherID: D-5076-2018

Scopus: 44462021200

PBN: 909526

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 284, z ogólnej liczby 370 publikacji Autora


1
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • Tytuł21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008
  Autorzyeds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk
  DetailsKraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [inne, 2010]
 • TytułAgrosfera ta ïï rol' u zabrudnennì navkolišn'ogo seredoviŝa
  AutorzyW. SOBCZYK, O. M. Nagornûk
  ŹródłoNaukovì dopovìdì NUBìP Ukraïni 10-1 (17) [Dokument elektroniczny]. — [Ukraina : s. n.], [2010]. — Ekran [1–17]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 3–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzji
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 284–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAkceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych na przykładzie Jastrzębia Zdroju
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. nauk. Jan Skowronek. — Lędziny–Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2010. — S. 51–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2009]
 • TytułAkceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych, na przykładzie Jastrzębia Zdroju (woj. śląskie)
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : III międzynarodowa konferencja : Ustroń 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAlternative agriculture as a key to sustainable rural development
  AutorzyW. SOBCZYK, O. Nagorniuk
  ŹródłoAgroekologíčnij Žurnal. — 2012 nr 2, s. 42–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2014 nr 3, s. 62–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami w Polsce
  AutorzyAleksandra Kubica, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEkonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny. — 2016 nr 2, s. 4–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine
  AutorzyOksana Nagorniuk, Oleksandr Mudrak, Halyna Mudrak, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy. — 2017 nr 4, s. 214–219
 • keywords: sustainable development, biodiversity, normative-legal framework, stability of ecological systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/eti.2017.4.27

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAntropogeniczne procesy zasolenia gleb
  AutorzyMaciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 271–277
 • słowa kluczowe: gleby solne, zasolenie, rekultywacja techniczna i biologiczna

  keywords: salty soil, salinity processes, technical and biological reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [monografia, 2016]
 • TytułAspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadami
  AutorzyWiktoria SOBCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 217, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAssessing the impact of selected environmental factors on the level of student knowledge
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Oksana Nagorniuk, Olga Nagorniuk
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — S. 305–310
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of the environmental impact of the gravel mine – the opinion of experts
  AutorzyW. SOBCZYK, A. Kowalska, E. J. Sobczyk
  ŹródłoÌnnovacìjnij rozvitok gìrničodobuvnoï galuzì [Dokument elektroniczny] : II Mìžnarodna Naukovo-Tehnìčna Ìnternet-Konferencìȃ : materìali konferencìï : Krivij Rìg / red. Kalìnìčenko V. O. — Krivij Rìg : Krivorìz'kij nacìonal'nij unìversitet, cop. 2017. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania opinii respondentów na temat uciążliwości środowiskowej górnictwa węgla kamiennego
  AutorzyWiktoria SOBCZYK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 497–506. — tekst: https://goo.gl/rkLdyv
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, uciążliwość środowiska, badania socjologiczne

  keywords: environmental misance, sociological investigations, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułBezpieczeństwo żywienia – zagrożenia życia i zdrowia człowieka metalami ciężkimi w żywności
  AutorzyWiktoria SOBCZYK
  ŹródłoBezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2007. — S. 85–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • Tytuł[Boże, uchroń mnie]
  AutorzyWiktoria SOBCZYK
  ŹródłoViS a ViS. — 2019 nr 7, 8, s. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCo łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?
  AutorzyPiotr Kowalski, Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2014 nr 6, S. 64–66
 • słowa kluczowe: osuwisko, piaskowce cergowskie, kamieniołom Lipowica, Natura 2000 , skutki eksploatacji

  keywords: Cergowa sandstones, Natura 2000, mining effects, Lipowica quarry , landslip, effects of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCo nas truje w mieście? : antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Dominika Lepa
  ŹródłoRefleksje. — 2015 nr 4, s. 36–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCo wiemy o ekologicznych oznaczeniach towarów?
  AutorzyKatarzyna Agnieszka Wójcik, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEkonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny. — 2013 nr 7, s. 18–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: