Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Łochańska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0518-3067

ResearcherID: W-4022-2018

Scopus: 55553820500

PBN: 909479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnym
  AutorzyMichał PATYK, Adrian BORCZ, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 30–36
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35
3
 • [referat, 2017]
 • TytułEnergochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych : [streszczenie]
  AutorzyAdrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 32
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGórnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenne
  AutorzyŁukasz MACHNIAK, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 92–97
5
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKruszywa do betonu w budownictwie mieszkaniowym
  AutorzyŁukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoKruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 99–107
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu
  AutorzyDorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2011 R. 6 nr 5, s. 32–36
7
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułMetoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce kraju
  AutorzyMarek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoGórnictwo i geologia XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 275–284
8
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnych
  AutorzyDorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4, s. 399–407. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_29.pdf
9
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOcena układów technologicznych złóż blocznych
  AutorzyR. Chulist, D. ŁOCHAŃSKA, M. STRYSZEWSKI
  ŹródłoInnowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — S. 147–179
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOcena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architektury
  AutorzyKatarzyna Kozieł, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoPrace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — 2018 t. 20 nr 3, s. 239–244. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2019/01/Kwartalnik-20-3-08-Koziel.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOptymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalne
  AutorzyMarek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 36–40
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOptymalizacja struktury produkcji na przykładzie kopalni
  AutorzyBeata TRZASKUŚ-ŻAK, Dorota ŁOCHAŃSKA, Andrzej ŻAK, Tomasz Starzykiewicz
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 3–8
13
 • [monografia, 2013]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013. — 173 s.
14
 • [monografia, 2014]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014. — 149 s.
15
 • [monografia, 2013]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013. — 155 s.
16
 • [monografia, 2014]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014. — 169 s.
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułStopień wykorzystania zdolności produkcyjnej traków kamieniarskich stosowanych do produkcji surowych płyt kamiennych
  AutorzyDorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2007 R. 49 nr 1–2, s. 29–33
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułStruktura popytu na kruszywo piaskowo-żwirowe w relacji do regionalizacji wydobycia - podstawowe trendy
  AutorzyDorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Michał PATYK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 13–19
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułTransport jako czynnik regionalizacji produkcji górniczej surowców skalnych
  AutorzyMarek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 146–150
21
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułUkłady obróbcze
  AutorzyW. Frankiewicz, D. ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoInnowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — S. 123–146
22
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułUkłady technologiczne w zakładach obróbki skał
  AutorzyDorota ŁOCHAŃSKA, Rafał Chulist, Marek STRYSZEWSKI
  ŹródłoScenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — S. 99–107
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułUwarunkowania logistyczne pokrycia zapotrzebowania na surowce skalne w zależności od rodzaju, jakości oraz optymalizacji dróg i środków
  AutorzyDorota ŁOCHAŃSKA, Marek STRYSZEWSKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 6, s. 96–99
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułUwarunkowania rozwoju bazy surowcowej kruszyw naturalnych w regionie małopolsko-podkarpackim
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 6, s. 19–25
25
 • [monografia, 2018]
 • TytułWęgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia
  Autorzyred. Dorota ŁOCHAŃSKA ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — 440, [1] s.