Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Łochańska, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0518-3067

ResearcherID: W-4022-2018

Scopus: 55553820500

PBN: 909479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2955316
201841111
201711
201611
201533
20144211
2013422
201233
201133
201022
2009211
200722
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2929
201844
201711
201611
201533
201444
201344
201233
201133
201022
200922
200722
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2929
201844
201711
201611
201533
201444
201344
201233
201133
201022
200922
200722
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2929
201844
201711
201611
201533
201444
201344
201233
201133
201022
200922
200722
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem29236
2018431
201711
201611
201533
201444
201344
201233
2011321
2010211
200922
200722
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem29218
2018431
201711
201611
201533
201444
2013431
201233
2011321
2010211
200922
2007211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnymAnalysis of operation of a single-bucket excavator and the wheel loaders in rock materials mining / Michał PATYK, Adrian BORCZ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżkowe

  keywords: surface mining, rock materials, wheel loaders, single-bucket excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce[The development dynamics of building and road industry in Poland] / Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych : [streszczenie][Energy consumption of extraction processes in gravel and sand aggregates mine] / Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenneMining of clastic mineral - geospatial analysis / Łukasz MACHNIAK, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski i żwiry, kopaliny okruchowe, struktura wielkości złóż

  keywords: opencast mining, clastic minerals, sand and gravel, the size structure of deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kruszywa do betonu w budownictwie mieszkaniowymConcrete aggregates in residential buildings / Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Kruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-5-8. — S. 99–107. — Bibliogr. s. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu[Natural aggregates in the regions of Małopolska and Podkarpacie] / Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2011 R. 6 nr 5, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce krajuMethods of estimating the role and function of rock materials regions in the country's economy / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnychEstimating methods of balancing demand with rock materials production / Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 399–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_29.pdf

 • słowa kluczowe: popyt, surowce skalne, region

  keywords: demand, rock materials, region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena układów technologicznych złóż blocznych[Assessment of technological systems block deposits] / R. Chulist, D. ŁOCHAŃSKA, M. STRYSZEWSKI // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 147–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architekturyEvaluation of the properties and scope of application of selected sedimentary rocks for the manufacture of elements for construction, road and small architecture / Katarzyna Kozieł, Dorota ŁOCHAŃSKA // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2018 t. 20 nr 3, s. 239–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2019/01/Kwartalnik-20-3-08-Koziel.pdf

 • słowa kluczowe: wapienie, skały osadowe, piaskowce, dolomity

  keywords: sedimentary rocks, sandstones, dolomites, limestones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalneOptimization of balancing supply and demand for natural aggregates / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, crushed aggregates, regionalization of production, gravel-sand aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optymalizacja struktury produkcji na przykładzie kopalniOptimizing of production structure on an example of mine / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dorota ŁOCHAŃSKA, Andrzej ŻAK, Tomasz Starzykiewicz // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, programowanie liniowe, struktura produkcji

  keywords: optimization, linear programming, the structure of production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in małopolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 173 s.. — Bibliogr. s. 170–173. — ISBN: 978-83-60905-37-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in opolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 149 s.. — Bibliogr. s. 141–144. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in podkarpackie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 155 s.. — Bibliogr. s. 147–150. — ISBN: 978-83-60905-53-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in śląskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 169 s.. — Bibliogr. s. 160–163. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej traków kamieniarskich stosowanych do produkcji surowych płyt kamiennychThe extent of using production capabilities of frame sawing machines used to produce undressed stone slabs / Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 1–2, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Struktura popytu na kruszywo piaskowo-żwirowe w relacji do regionalizacji wydobycia - podstawowe trendyThe structure of demand for sand and gravel aggregate in relation to regionalization of extraction - basic trends / Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: popyt, podaż, kruszywa piaskowo-żwirowe, transport kruszyw, regionalizacja produkcji

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, sand and gravel aggregates, regionalization of production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Transport jako czynnik regionalizacji produkcji górniczej surowców skalnychTransport as a regionalization factor of rock materials mining production / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 146–150. — Bibliogr. s. 150

 • słowa kluczowe: popyt, podaż, kruszywa piaskowo-żwirowe, kruszywa łamane, transport kruszyw, regionalizacja produkcji

  keywords: demand, supply, broken aggregates, transport of aggregates, regionalization of production, sand-gravel aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Układy obróbcze[Machining systems] / W. Frankiewicz, D. ŁOCHAŃSKA // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 123–146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Układy technologiczne w zakładach obróbki skał[The technological systems in processing plants of rocks] / Dorota ŁOCHAŃSKA, Rafał Chulist, Marek STRYSZEWSKI // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 99–107. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Uwarunkowania logistyczne pokrycia zapotrzebowania na surowce skalne w zależności od rodzaju, jakości oraz optymalizacji dróg i środkówLogistics considerations as for satisfying a demand for rock material depending on its kind, quality as well as optimization of roads and resources / Dorota ŁOCHAŃSKA, Marek STRYSZEWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 6, s. 96–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uwarunkowania rozwoju bazy surowcowej kruszyw naturalnych w regionie małopolsko-podkarpackimDevelopment conditions of the resource base of natural aggregate in the region of Małopolska and Podkarpacie / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 6, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia[Brown coal - today and in the future] / red. Dorota ŁOCHAŃSKA ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — 440, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7783-197-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wydobycie marmurów i zielonego piaskowca we Włoszech[Extraction of marbles and green sandstones in Italy] / Zbigniew KASZTELEWICZ, M. SIKORA, D. ŁOCHAŃSKA, M. PATYK // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2018 [Dokument elektroniczny] : Kościelisko, 9-12 września 2018 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kościelisko : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–130]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: