Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Chmaj, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [inne, 2007]
 • TytułA group of autonomic mobile robots cooperating to perform transportation tasks
  AutorzyTadeusz UHL, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ
  ŹródłoSelected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAplikacja radiowej akwizycji danych z rozproszonych obiektów pomiarowych
  AutorzyGrzegorz CHMAJ, Tomasz BOJKO
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 R. 52 [nr] 5, s. 16–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAplikacja radiowej akwizycji danych z rozproszonych obiektów pomiarowych
  AutorzyGrzegorz CHMAJ, Tomasz BOJKO
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — S. 24–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBezprzewodowy system pomiarowo-diagnostyczny
  AutorzyTomasz BOJKO, Grzegorz CHMAJ
  ŹródłoDiagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. — 2006 nr 3, s. 291–296
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2013]
 • TytułDeployable manipulator technology with application for UAVs
  AutorzyTomasz Kuciński, Tomasz Rybus, Karol Seweryn, Marek Banaszkiewicz, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ, Jerzy Grygorczuk, Tadeusz UHL
  ŹródłoII Conference on Aerospace robotics : 1–2 July 2013, Warsaw, Poland : program and abstracts. — Warszawa : Space Research Centre, PAS, 2013. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułDeployable manipulator technology with application for UAVs
  AutorzyTomasz Kuciński, Tomasz Rybus, Karol Seweryn, Marek Banaszkiewicz, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ, Jerzy Grygorczuk, Tadeusz UHL
  ŹródłoAerospace robotics II : [II conference on Aerospace robotics : Warsaw, 1–2 July 2013] / ed. Jerzy Sąsiadek. — Cham [etc.] : Springer, cop. 2015. — S. 93–103
 • keywords: UAV, flying manipulators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-13853-4_9

8
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułInspekcyjny robot latający
  AutorzyGrzegorz CHMAJ, Tadeusz UHL
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008. — S. 29–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2012]
 • TytułManipulator mounted on a satellite versus manipulator mounted on UAV helicopter - comparative study
  AutorzyKarol Seweryn, Tomasz Rybus, Marek Banaszkiewicz, Jerzy Grygorczuk, Tomasz Kuciński, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ, Tadeusz UHL
  ŹródłoAIAA Guidance, navigation, and control conference [Dokument elektroniczny] : 13–16 August 2012, Minneapolis, Minnesota. — [Reston] : American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 2012. — S. 1–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2514/6.2012-4619

10
11
 • [referat, 2010]
 • TytułSmall helikopter as a test-bed solution for satellite robots
  AutorzyKarol Seweryn, Marek Banaszkiewicz, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ, Jerzy Grygorczuk, Daniel PRUSAK, Tadeusz UHL, Łukasz Wiśniewski
  ŹródłoSAUAV : 4textsuperscript{th} International conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle : Suchedniów, 5–7 May 2010 : proceedings / eds. Zbigniew Koruba [et al.]. — [Kielce : University of Technology], [2010]. — S. 81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułThe dynamics aspects of modeling and control of the flying robot with attached two Degree of Freedom manipulator
  AutorzyG. CHMAJ, K. Seweryn, T. Rybus, T. BURATOWSKI, M. MUSIOŁ, M. Banaszkiewicz
  ŹródłoAerospace robotics III : [the III conference on Aerospace robotics (CARO'2015) : Warsaw, 17–18 November 2015] / ed. Jerzy Sasiadek. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2019. — S. 121–148
 • keywords: UAV, unmanned aerial vehicle, manipulator, drone, robotic hand, satellite manipulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-94517-0_8

13
 • [referat, 2013]
 • TytułThe dynamics influence of the attached manipulator on unmanned aerial vehicle
  AutorzyGrzegorz CHMAJ, Tomasz BURATOWSKI, Tadeusz UHL, Karol Seweryn, Marek Banaszkiewicz
  ŹródłoAerospace robotics : selected papers from I conference on Robotics in aeronautics and astronautics / ed. Jerzy Sąsiadek. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — S. 109–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-34020-8_9

14
 • [referat, 2008]
 • TytułThe mechatronic integration of autonomous mobile robot units in order to operate in multiagent group
  AutorzyTomasz BURATOWSKI, Tadeusz UHL, Gzrzegorz CHMAJ
  ŹródłoROMANSY 17 : robot design, dynamics, and control : proceedings of the seventeenth CISM-IFToMM symposium : [July 5–9, 2008, Tokyo, Japan] / eds. Atsuo Takanishi, Yoshihiko Nakamura, Bodo Heimann, International Centre for Mechanical Sciences. — [Japan : s. n.], [2008]. — S. 148–155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2007]
 • TytułThe project of autonomous group of 2-wheeled mobile robots
  AutorzyT. BURATOWSKI, T. UHL, G. CHMAJ
  ŹródłoIFToMM 2007 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the Twelfth world congress in mechanism and machine science : June 17–21, 2007 Besancon, France / eds. Jean-Pierre Merlet, Marc Dahan. — Besançon : Comité Français pour la Promotion de la Science des Mécanismes et des Machines, 2007. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2010]
 • TytułUnmanned aerial vehicle - UAV: system overview and image acquistion from onboard gimbal system
  AutorzyGrzegorz CHMAJ, Tadeusz UHL
  ŹródłoSAUAV : 4textsuperscript{th} International conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle : Suchedniów, 5–7 May 2010 : proceedings / eds. Zbigniew Koruba [et al.]. — [Kielce : University of Technology], [2010]. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułŻyroskopowy uchwyt do mocowania kamery video na zewnątrz statku powietrznego, zwłaszcza helikoptera
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CHMAJ Grzegorz, UHL Tadeusz
  DetailsInt.Cl.: B64D 47/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388776 A1 ; Opubl. 2011-01-17. — Zgłosz. nr P.388776 z dn. 2009-07-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 2, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388776A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2016]
 • TytułŻyroskopowy uchwyt do mocowania kamery video na zewnątrz statku powietrznego, zwłaszcza helikoptera
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CHMAJ Grzegorz, UHL Tadeusz
  DetailsInt.Cl.: B64D 47/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 124391 U1 ; Opubl. 2016-11-07. — Zgłosz. nr W.124391 z dn. 2009-07-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 23, s. 41. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL124391U1.pdf
 • słowa kluczowe: konstrukcja żyroskopu, uchwyty do kamery, uchwyt do kamery dla helikoptera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [wzór użytkowy, 2018]
 • TytułŻyroskopowy uchwyt do mocowania kamery video na zewnątrz statku powietrznego, zwłaszcza helikoptera
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz CHMAJ, Tadeusz UHL
  DetailsInt.Cl.: B64D 47/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 69864 Y1 ; Udziel. 2017-11-23 ; Opubl. 2018-04-30. — Zgłosz. nr W.124391 z dn. 2009-07-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL69864Y1.pdf
 • słowa kluczowe: konstrukcja żyroskopu, uchwyty do kamery, uchwyt do kamery dla helikoptera

  cyfrowy identyfikator dokumentu: