Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Camra, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem20146
201633
201411
201322
201111
2009633
2008211
2007431
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20614
201633
201411
201322
201111
200966
200822
2007413
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20128
201633
201411
201322
201111
2009615
2008211
200744
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20416
201633
201411
201322
201111
2009624
2008211
200744
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20515
201633
201411
201322
201111
2009633
2008211
2007413
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20614
201633
201411
201322
201111
2009633
2008211
2007422
2005111
 • Active sites for NO reduction by ammonia in anatase supported vanadia-niobia catalysts
2
 • Chemical preparation of $polyaniline-Pt$ and $polyaniline-Rh$ composites
3
 • Double oxidation of austenitic stainless steel foil as a method of the formation of monolithic catalyst for NO, $N_{2}O$ and carbon particle emission abatement
4
 • Effect of V concentration in niobium-rich ${V-O-Nb/anatase}$ catalysts on their activity in ammonia assisted DENOX
5
 • Ewolucja katalitycznych warstw tlenkowych aktywnych w bezpośrednim rozkładzie NO na stali austenitycznej AlSl 321 pod wpływem czynników zewnętrznych
6
 • HRTEM investigation of ${Rh/Ce_{0.62}Zr_{0.38}O_{2}}$ catalysts for HC-SCR of ${NO}$
7
 • Mechanism of the early oxidation stages of $\beta$-NiAl: unmodified and containing alloyed or implanted additions
8
 • Oxide scale mechanical failure during thermal cycling of $FeCrAl$-based alloys at high temperatures
9
 • Physicochemical characterisation of rutile supported ${V-O-Cr}$ and anatase supported ${V-O-Nb}$ catalysts for ${NO}$ removal
10
 • Scale growth mechanism on NiAl(+xY) (x=0,0.05,0.1 wt.\%) at 1373 K and the effect of implanted additions
11
 • Struktura powierzchni i aktywność katalizatora ${V-O-Mo}$ do rozkładu ${NO}$
12
 • Surface species structure and acivity in ${NO}$ decomposition of anatase supported ${V-O-Mo}$ catalyst
13
 • Surface species structure and activity in $NO$ decomposition of an anatase-supported $V-O-Mo$ catalyst
14
 • The effect of surface finishing and sample thickness on the early oxidation mechanism of Fe20Cr5Al + RE alloys
15
 • The mechanism of early oxidation stages of Fe20Cr5Al-type alloys at 1123 K
16
 • The oxide scale growth mechanism on Fe20Cr5Al+RE alloy in $SO_{2}+O_{2}$
17
 • Tworzenie katalitycznie aktywnych warstw tlenkowych przez utlenianie folii ze stali kwasoodpornej
18
 • Wpływ powinowactw do tlenu i temperatur parowania metali wchodzących w skład folii ze stali kwasoodpornej na fizykochemiczne własności tworzących się na niej warstw tlenkowych
19
 • Wpływ redukcji wodorem na skład chemiczny i fazowy katalitycznych warstw tlenkowych na folii ze stali austenitycznej $Cr-Ni$ AlSl 321
20
 • Wpływ składu chemicznego austenitycznej stali $Cr-Ni$ AlSl 321 na morfologię oraz skład chemiczny i fazowy powierzchniowych części katalitycznych warstw tlenkowych