Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Camra, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Active sites for NO reduction by ammonia in anatase supported vanadia-niobia catalysts
2
 • Chemical preparation of $polyaniline-Pt$ and $polyaniline-Rh$ composites
3
 • Double oxidation of austenitic stainless steel foil as a method of the formation of monolithic catalyst for NO, $N_{2}O$ and carbon particle emission abatement
4
 • Effect of V concentration in niobium-rich ${V-O-Nb/anatase}$ catalysts on their activity in ammonia assisted DENOX
5
 • Ewolucja katalitycznych warstw tlenkowych aktywnych w bezpośrednim rozkładzie NO na stali austenitycznej AlSl 321 pod wpływem czynników zewnętrznych
6
 • Mechanism of the early oxidation stages of $\beta$-NiAl: unmodified and containing alloyed or implanted additions
7
 • Physicochemical characterisation of rutile supported ${V-O-Cr}$ and anatase supported ${V-O-Nb}$ catalysts for ${NO}$ removal
8
 • Scale growth mechanism on NiAl(+xY) (x=0,0.05,0.1 wt.\%) at 1373 K and the effect of implanted additions
9
 • Struktura powierzchni i aktywność katalizatora ${V-O-Mo}$ do rozkładu ${NO}$
10
 • Surface species structure and acivity in ${NO}$ decomposition of anatase supported ${V-O-Mo}$ catalyst
11
 • Tworzenie katalitycznie aktywnych warstw tlenkowych przez utlenianie folii ze stali kwasoodpornej
12
 • Wpływ powinowactw do tlenu i temperatur parowania metali wchodzących w skład folii ze stali kwasoodpornej na fizykochemiczne własności tworzących się na niej warstw tlenkowych
13
 • Wpływ redukcji wodorem na skład chemiczny i fazowy katalitycznych warstw tlenkowych na folii ze stali austenitycznej $Cr-Ni$ AlSl 321
14
 • Wpływ składu chemicznego austenitycznej stali $Cr-Ni$ AlSl 321 na morfologię oraz skład chemiczny i fazowy powierzchniowych części katalitycznych warstw tlenkowych