Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Camra, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułActive sites for NO reduction by ammonia in anatase supported vanadia-niobia catalysts
  AutorzyPaweł Kornelak, Anna Białas, Józef CAMRA, Wiesław Łasocha, Wei Zhang, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Mieczysława Najbar
  ŹródłoCatalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : 3textsuperscript{th} international annual meeting 2009 : Zakopane, 9–12 September 2009 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2009. — S. 59–64
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułChemical preparation of $polyaniline-Pt$ and $polyaniline-Rh$ composites
  AutorzyMagdalena HASIK, Edyta STOCHMAL, Anna ADAMCZYK, Andrzej BERNASIK, Józef Camra
  Źródłoe-Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 P_019, ekran 1–6
3
 • [referat, 2014]
 • TytułDouble oxidation of austenitic stainless steel foil as a method of the formation of monolithic catalyst for NO, $N_{2}O$ and carbon particle emission abatement
  AutorzyNajbar M., Wilkosz T., Dutkiewicz J, Bielańska E., Wesełucha-Birczyńska A., CAMRA J., Lityńska-Dobrzyńska L.
  ŹródłoICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1–3], EC-P-64
4
 • [referat, 2011]
 • TytułEffect of V concentration in niobium-rich ${V-O-Nb/anatase}$ catalysts on their activity in ammonia assisted DENOX
  AutorzyP. Kornelak, A. Białas, D. Rasińska, J. CAMRA, W. Łasocha, W. Zhang, D. Su, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Najbar
  ŹródłoNOEA 2011 : international symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : 4–7 September 2011, Zakopane : book of abstracts / eds. J. Bartyzel, P. Kornelak, M. Najbar. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2011]. — S. 163–164
5
 • [referat, 2016]
 • TytułEwolucja katalitycznych warstw tlenkowych aktywnych w bezpośrednim rozkładzie NO na stali austenitycznej AlSl 321 pod wpływem czynników zewnętrznych
  AutorzyE. Bielańska, J. CAMRA, M. Najbar, A. Wesełucha-Birczyńska, Tomasz Wilkosz
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 32–33
6
 • [referat, 2007]
 • TytułHRTEM investigation of ${Rh/Ce_{0.62}Zr_{0.38}O_{2}}$ catalysts for HC-SCR of ${NO}$
  AutorzyP. Kornelak, J. Dutkiewicz, J. CAMRA, M. Adamowska, D. S. Su, T. W. Hansen, P. Da Costa, G. Djega-Mariadassou, A. Krztoń, M. Najbar
  ŹródłoCatalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : international annual meeting 2007 : Zakopane, 19–21 September 2007 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2007. — S. 35–40
7
 • [referat, 2009]
 • TytułMechanism of the early oxidation stages of $beta$-NiAl: unmodified and containing alloyed or implanted additions
  AutorzyJerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Marek NOCUŃ, Kazimierz KOWALSKI, Andrzej BERNASIK, Józef CAMRA
  ŹródłoVienna [Dokument elektroniczny] : 216textsuperscript{th} ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2009. — S. [1]
8
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOxide scale mechanical failure during thermal cycling of $FeCrAl$-based alloys at high temperatures
  AutorzyJerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Józef CAMRA, Andrzej BERNASIK, Kazimierz KOWALSKI, Krystian Mazur, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Günter Borchardt
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 778–782
9
 • [referat, 2008]
 • TytułPhysicochemical characterisation of rutile supported ${V-O-Cr}$ and anatase supported ${V-O-Nb}$ catalysts for ${NO}$ removal
  AutorzyA. Białas, J. CAMRA, P. Kornelak, A. Bieniek, A. Wesełucha-Birczyńska, W. Łasocha, M. Najbar
  ŹródłoCatalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : 2textsuperscript{nd} international annual meeting 2008 : Zakopane, 10–13 September 2008 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2008. — S. 115–119
10
 • [referat, 2009]
 • TytułScale growth mechanism on NiAl(+xY) (x=0,0.05,0.1 wt.%) at 1373 K and the effect of implanted additions
  AutorzyJerzy JEDLIŃSKI, SMOŁA Grzegorz, NOCUŃ Marek, KOWALSKI Kazimierz, BERNASIK Andrzej, CAMRA Józef
  ŹródłoVienna [Dokument elektroniczny] : 216textsuperscript{th} ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2009. — S. [1]
11
 • [referat, 2007]
 • TytułStruktura powierzchni i aktywność katalizatora ${V-O-Mo}$ do rozkładu ${NO}$ : [poster]
  AutorzyP. Kornelak [et al.], J. CAMARA, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Najbar
  ŹródłoXXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — S. 211, PI-86
12
 • [referat, 2007]
 • TytułSurface species structure and acivity in ${NO}$ decomposition of anatase supported ${V-O-Mo}$ catalyst
  AutorzyP. Kornelak, D. S. Su, C. Thomas, L. Dobrzyńska-Lityńska, E. Bielańska, J. CAMRA, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Najbar
  ŹródłoAWPA 2007 : international symposium on Air and Water Pollution Abatement : 21–23 June 2007, Zakopane, Poland : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2007]. — S. 83–84, D-14
13
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSurface species structure and activity in $NO$ decomposition of an anatase-supported $V-O-Mo$ catalyst
  AutorzyP. Kornelak, D. S. Su, C. Thomas, J. CAMRA, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Toba, M. Najbar
  ŹródłoCatalysis Today. — 2008 vol. 137 iss. 2–4, s. 273–277. — tekst: http://goo.gl/Rf65TA
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułThe effect of surface finishing and sample thickness on the early oxidation mechanism of Fe20Cr5Al + RE alloys
  AutorzyJ. JEDLIŃSKI, G. SMOŁA, Z. Żurek, M. Homa, J. CAMRA, A. RAKOWSKA, J. Bonarski
  ŹródłoMaterials at High Temperatures. — 2009 vol. 26 no. 3, s. 281–291
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułThe mechanism of early oxidation stages of Fe20Cr5Al-type alloys at 1123 K
  AutorzyJ. JEDLIŃSKI, G. SMOŁA, K. KOWALSKI, A. BERNASIK, M. NOCUŃ, J. CAMRA, J. Bonarski
  ŹródłoMaterials at High Temperatures. — 2009 vol. 26 iss. 3, s. 259–272
16
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułThe oxide scale growth mechanism on Fe20Cr5Al+RE alloy in $SO_{2}+O_{2}$
  AutorzyJ. JEDLIŃSKI, Z. Żurek, M. Homa, G. SMOŁA, J. CAMRA
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum. — 2009 vols. 289–292 Diffusion in Materials–DIMAT2008, s. 541–550. — tekst: http://www.scientific.net.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/DDF.289-292.541.pdf
17
 • [referat, 2013]
 • TytułTworzenie katalitycznie aktywnych warstw tlenkowych przez utlenianie folii ze stali kwasoodpornej
  AutorzyJ.Dutkiewicz, E. Bielańska, J. CAMRA, I. Dukla, P. Kornelak, M. Najbar, A. Wesełucha-Birczyńska, T. Wilkosz
  ŹródłoXLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013. — S. 75
18
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ powinowactw do tlenu i temperatur parowania metali wchodzących w skład folii ze stali kwasoodpornej na fizykochemiczne własności tworzących się na niej warstw tlenkowych
  AutorzyT. Wilkosz, E. Bielańska, J. CAMRA, I. Dukla, J. Dutkiewicz, P. Kornelak, M. Kozicki, M. Najbar, A. Wesełucha-Birczyńska
  ŹródłoXLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013. — S. 131
19
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ redukcji wodorem na skład chemiczny i fazowy katalitycznych warstw tlenkowych na folii ze stali austenitycznej $Cr-Ni$ AlSl 321
  AutorzyE. Bielańska, J. CAMRA, M. Najbar, A. Wesełucha-Birczyńska, T. Wilkosz
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 95–96
20
 • [referat, 2016]
 • TytułWpływ składu chemicznego austenitycznej stali $Cr-Ni$ AlSl 321 na morfologię oraz skład chemiczny i fazowy powierzchniowych części katalitycznych warstw tlenkowych
  AutorzyE. Bielańska, J. CAMRA, M. Najbar, A. Wesełucha-Birczyńska, T. Wilkosz
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 93–94