Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Camra, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Active sites for NO reduction by ammonia in anatase supported vanadia-niobia catalysts
2
 • Chemical preparation of $polyaniline-Pt$ and $polyaniline-Rh$ composites
3
 • Double oxidation of austenitic stainless steel foil as a method of the formation of monolithic catalyst for NO, $N_{2}O$ and carbon particle emission abatement
4
 • Effect of V concentration in niobium-rich ${V-O-Nb/anatase}$ catalysts on their activity in ammonia assisted DENOX
5
 • Ewolucja katalitycznych warstw tlenkowych aktywnych w bezpośrednim rozkładzie NO na stali austenitycznej AlSl 321 pod wpływem czynników zewnętrznych
6
 • HRTEM investigation of ${Rh/Ce_{0.62}Zr_{0.38}O_{2}}$ catalysts for HC-SCR of ${NO}$
7
 • Mechanism of the early oxidation stages of $\beta$-NiAl: unmodified and containing alloyed or implanted additions
8
 • Oxide scale mechanical failure during thermal cycling of $FeCrAl$-based alloys at high temperatures
9
 • Physicochemical characterisation of rutile supported ${V-O-Cr}$ and anatase supported ${V-O-Nb}$ catalysts for ${NO}$ removal
10
 • Scale growth mechanism on NiAl(+xY) (x=0,0.05,0.1 wt.\%) at 1373 K and the effect of implanted additions
11
 • Struktura powierzchni i aktywność katalizatora ${V-O-Mo}$ do rozkładu ${NO}$
12
 • Surface species structure and acivity in ${NO}$ decomposition of anatase supported ${V-O-Mo}$ catalyst
13
 • Surface species structure and activity in $NO$ decomposition of an anatase-supported $V-O-Mo$ catalyst
14
 • The effect of surface finishing and sample thickness on the early oxidation mechanism of Fe20Cr5Al + RE alloys
15
 • The mechanism of early oxidation stages of Fe20Cr5Al-type alloys at 1123 K
16
 • The oxide scale growth mechanism on Fe20Cr5Al+RE alloy in $SO_{2}+O_{2}$
17
 • Tworzenie katalitycznie aktywnych warstw tlenkowych przez utlenianie folii ze stali kwasoodpornej
18
 • Wpływ powinowactw do tlenu i temperatur parowania metali wchodzących w skład folii ze stali kwasoodpornej na fizykochemiczne własności tworzących się na niej warstw tlenkowych
19
 • Wpływ redukcji wodorem na skład chemiczny i fazowy katalitycznych warstw tlenkowych na folii ze stali austenitycznej $Cr-Ni$ AlSl 321
20
 • Wpływ składu chemicznego austenitycznej stali $Cr-Ni$ AlSl 321 na morfologię oraz skład chemiczny i fazowy powierzchniowych części katalitycznych warstw tlenkowych