Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2019 nr 2, s. 16–22
2
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEasy knock-out moulding and core sands - the future for metal casting
  AutorzyArtur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA
  ŹródłoFoundry Trade Journal / The Institute of Cast Metals Engineers. — 2019 vol. 193 no. 3768, s. 278–281
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułŁatwowybijalna masa formierska lub rdzeniowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOBROWSKI Artur, DROŻYŃSKI Dariusz, GRABOWSKA Beata, KACZMARSKA Karolina
  DetailsInt.Cl.: C22C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424533 A1 ; Opubl. 2019-08-12. — Zgłosz. nr P.424533 z dn. 2018-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 17, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424533A1.pdf
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułMasa formierska lub rdzeniowa ze spoiwem nieorganicznym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOBROWSKI Artur, DROŻYŃSKI Dariusz, GRABOWSKA Beata, KACZMARSKA Karolina
  DetailsInt.Cl.: C22C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424534 A1 ; Opubl. 2019-08-12. — Zgłosz. nr P.424534 z dn. 2018-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 17, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424534A1.pdf
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułMoulding or core sandmix
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOBROWSKI Artur
  Details
6
7
8
 • [referat, 2019]
 • TytułThermoanalytical methods (FTIR, XRD, TG-DTG-DSC, UV-Vis) in investigations of montmorillonite modified with hydrophilic polymer
  AutorzyB. GRABOWSKA, S. CUKROWICZ, A. BOBROWSKI, K. KACZMARSKA
  ŹródłoICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — S. 48
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThermoanalytical studies $(TG–DTG–DSC, Py–GC/MS)$ of sodium carboxymethyl starch with diferent degrees of substitution
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz Byczyński, Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2019 vol. 138 iss. 6, s. 4417–4425. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-019-08892-4.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThermoanalytical tests $(TG–DTG–DSC, Py-GC/MS)$ of foundry binders on the example of polymer composition of poly(acrylic acid)-sodium carboxymethylcellulose
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Sylwia CUKROWICZ, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBROWSKI, Bożena Tyliszczak
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2019 vol. 138 iss. 6, s. 4427–4436. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-019-08883-5.pdf