Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem : streszczenie
  AutorzyArtur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 20
2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż KURLETO-KOZIOŁ
  ŹródłoNauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 79–100
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComparison of the emission of aromatic hydrocarbons from moulding sands with furfural resin with the low content of furfuryl alcohol and different activators
  AutorzyS. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 187–190
4
 • [referat, 2016]
 • TytułComparison of the emission of aromatic hydrocarbons from moulding sands with furfural resin with the low content of furfuryl alcohol and different activators
  AutorzyS. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA
  Źródło„Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19textsuperscript{th}–21textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 1–4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCrosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, Ż. KURLETO-KOZIOŁ, Ł. SZYMAŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 85–88
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of the hardener on the emission of harmful substances from moulding sands with furan resin in the pyrolysis process
  AutorzyM. HOLTZER, A. KMITA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 107–111
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPhysico-chemical and environmental characterisation of the dust from dry dedusting of the green sand
  AutorzyA. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż. KURLETO-KOZIOŁ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 33–36
9
 • [referat, 2016]
 • TytułStudies on the gases emission under high temperature condition from moulding sands bonded by modified starch CMS-Na
  AutorzyK. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, B. GRABOWSKA
  Źródło„Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19textsuperscript{th}–21textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 1–4
10
 • [referat, 2016]
 • TytułThermal decomposition of binder based on etherified starch to use in foundry industry: TG-DTG-DSC and DRS investigations : [abstract]
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Grzegorz GRABOWSKI, Artur BOBROWSKI
  Źródło11textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — S. 88