Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem
2
  • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
3
  • Comparison of the emission of aromatic hydrocarbons from moulding sands with furfural resin with the low content of furfuryl alcohol and different activators
4
  • Comparison of the emission of aromatic hydrocarbons from moulding sands with furfural resin with the low content of furfuryl alcohol and different activators
5
  • Crosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation
6
  • Detection of nitrates(V) and sulfates(VI) by UV-Vis spectrophotometry method in used green sand bonded by bentonite with modified starch addition
7
  • Influence of the hardener on the emission of harmful substances from moulding sands with furan resin in the pyrolysis process
8
  • Physico-chemical and environmental characterisation of the dust from dry dedusting of the green sand
9
  • Studies on the gases emission under high temperature condition from moulding sands bonded by modified starch CMS-Na
10
  • Thermal decomposition of binder based on etherified starch to use in foundry industry: TG-DTG-DSC and DRS investigations