Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Badania wpływu temperatury na proces utwardzania spoiwa fenolowego z wykorzystaniem spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR-ATR)
2
  • FTIR method in studies of the resol-type phenol resin structure in the air atmosphere over certain time intervals
3
  • Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX group
4
5
  • Influence of the reclaim addition to the moulding sand matrix obtained in the ALPHASET technology on the emission of gases - comparison with moulding sand with furfuryl resin
6
  • Structural changes in the furan resins by UV radiation and atmospheric air
7
  • Structural construction of hardeners with different hardening rates intended for geopolimer binder systems used for the preparation of moulding sands
8
  • Thermoanalytical studies (TG-DSC, FTIR-DRS) of the mouding sand with the polymer BioCo2 binder
9
  • Zastosowanie metody FTIR do badań ilościowych w materiałach stosowanych w przemyśle odlewniczym
10
  • Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu - glinokrzemianu z grupy pałygorskitów
11
  • Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu – glinokrzemianu z grupy pałygorskitów