Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania wpływu temperatury na proces utwardzania spoiwa fenolowego z wykorzystaniem spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR-ATR)Investigation of temperature influence on curing process of phenol binder using FTIR-ATR spectroscopy / Artur BOBROWSKI // W: Jakość i innowacyjność w procesach odlewniczych, obróbce cieplnej i plastycznej oraz w wytwarzaniu materiałów kompozytowych : praca zbiorowa / pod red. Łukasza Miki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 494. Seria Mechanika). — S. 7–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • FTIR method in studies of the resol-type phenol resin structure in the air atmosphere over certain time intervalsMetoda FTIR w badaniach zmian struktury żywicy fenolowej typu rezolowego zachodzących w atmosferze powietrza w zadanym przedziale czasowym / Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 107–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania strukturalne, sieciowanie, FTIR, żywica fenolowa, żywica typu rezolowego

  keywords: FTIR, phenolic resin, cross-linking, structural studies, resol type resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.107

3
 • Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX groupOcena szkodliwości masy formierskiej ze spoiwem geopolimerowym i nowym utwardzaczem w aspekcie emisji związków z grupy BTEX / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, R. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 341–344. — Bibliogr. s. 343–344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0056

4
5
 • Influence of the reclaim addition to the moulding sand matrix obtained in the ALPHASET technology on the emission of gases - comparison with moulding sand with furfuryl resin / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, A. KMITA, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • keywords: ecology, innovatory materials, modern technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Structural changes in the furan resins by UV radiation and atmospheric air / A. BOBROWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: furan resins, furfuryl alcohol, structural changes, spectroscopy FTIR, spectrum FTIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Structural construction of hardeners with different hardening rates intended for geopolimer binder systems used for the preparation of moulding sandsBudowa strukturalna utwardzaczy o różnej szybkości utwardzania przeznaczonych dla spoiwa geopolimerowego stosowanego do sporządzania mas formierskich / Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 115–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania strukturalne, FTIR, geopolimer, utwardzacz, szybkość utwardzania

  keywords: FTIR, structural studies, geopolymer, hardener, hardening rates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.115

8
 • Thermoanalytical studies (TG-DSC, FTIR-DRS) of the mouding sand with the polymer BioCo2 binder / B. GRABOWSKA, A. BOBROWSKI, G. GRABOWSKI, M. ŁUCARZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • keywords: foundry, TG-DSC, moulding sands, polymeric binder, thermoanalytical methods, FTIR-DRS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie metody FTIR do badań ilościowych w materiałach stosowanych w przemyśle odlewniczym[Using FTIR method in quantitative researches of materials using in faundry industry] / Artur BOBROWSKI // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2015 [nr] 5–6, s. 54–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metoda FTIR, przemysł odlewniczy, badania ilościowe, materiały, aparatura

  keywords: FTIR method, quantitative research, materials, foundry industry, equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu - glinokrzemianu z grupy pałygorskitówThe cation exchange capacity (CEC) of attapulgite - the aluminosilicate of palygorskites group / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, Ż. KURLETO, N. Mrówka, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: masy klasyczne, glinokrzemiany, zdolność do wymiany jonowej, attapulgit, pałygorskit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu – glinokrzemianu z grupy pałygorskitów[The Cation Exchange Capacity (CEC) of attapulgite – the aluminosilicate of palygorskites group] / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBROWSKI, Żaneta KURLETO, Natalia Mrówka, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts/3.pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: montmorylonit, analiza termiczna, spektrofotometria, zdolność do wymiany jonowej, attapulgit, CEC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: