Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza gazów wydzielających się podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw fenolowych
2
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich
3
 • Analiza zmian strukturalnych zachodzących w żywicy i spoiwie alkidowym w zakresie temperatury $20–200^{\circ}C$ metodą FTIR
4
 • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
5
 • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
6
 • Badania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metanem
7
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
8
 • Effect of colloidal suspensions of magnesium oxide and zinc oxide nanoparticles on selected properties of water glass
9
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
10
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
11
 • Effect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
12
 • FTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by ZnO nanoparticles
13
 • FTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by $ZnO$ nanoparticles
14
15
 • Harmfulness of moulding sands with bentonite and lustrous carbon carriers
16
17
 • Investigations of protective coatings for castings of high-manganese cast steels
18
 • Magnesium nanoxide (MgO) as a modifier of foundry binder – water glass
19
 • New BioCo binders containing biopolymers for foundry industry
20
 • Studies on the renewability of polymeric binders for foundry
21
 • The impact of temperature on furan resin and binder structure
22
 • Wpływ charakteru chemicznego osnowy i spoiwa na właściwości mas ze spoiwami organicznymi
23
 • Wpływ dodatku regeneratu na właściwości mas z żywicą furanową stosowanych na formy do odlewów ze staliwa manganowego