Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitem
2
  • Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich
3
  • Stabilność termiczna spoiw poliakrylanowych na przykładzie soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy – kwas akrylowy
4
  • Wpływ dodatku pyłu z suchego odpylania mas z bentonitem na właściwości ekologiczne mas
5
  • Zastosowanie metody FT-IR do badania przebiegu procesu degradacji soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy – kwas akrylowy