Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{circ}}$
  AutorzyArtur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2009 vol. 29 nr 1, s. 11-20
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
  AutorzyM. Kubecki, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 119–124
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders
  AutorzyArtur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoMetalurgia International. — 2013 vol. 18 spec. iss. 7, s. 259–261
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
  AutorzyM. Kubecki, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 67–72
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAssessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
  AutorzyM. HOLTZER, A. BOBROWSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 193–198
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups
  AutorzyM. HOTLZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, A. KMITA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 39–43
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence
  AutorzyM. HOLTZER, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, M. Kubecki, A. BOBROWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2171–2176
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAtmosfery ochronne stosowane przy topieniu i odlewaniu stopów magnezu : Protection atmospheres used by melting and pouring the magnesium alloys
  AutorzyMariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2008 nr 3, s. 130–137
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2019 nr 2, s. 16–22
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metanem
  AutorzyMariusz HOLTZER, Dominika KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA, Artur BOBROWSKI, Rafał DAŃKO, Beata GRABOWSKA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Wojciech SOLARSKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2012 t. 62 nr 3–4, s. 124–132
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 47–52
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComparison of the emission of aromatic hydrocarbons from moulding sands with furfural resin with the low content of furfuryl alcohol and different activators
  AutorzyS. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 187–190
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCrosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, Ż. KURLETO-KOZIOŁ, Ł. SZYMAŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 85–88
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDevelopment of method for identification of compounds emitted during thermal degradation of binders used in foundry
  AutorzyM. Kubecki, M. HOLTZER, B. GRABOWSKA, A. BOBROWSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 125–130
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDie Rückgewinnung von Filterstäuben aus Aufbereitungsanlagen für bentonitgebundene Formstoffe
  AutorzyM. HOLTZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, A. Bigaj, D. Kirchner, R. Żuchliński
  ŹródłoGiessereipraxis. — 2008 no. 12, s. 417–422
20
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEasy knock-out moulding and core sands - the future for metal casting
  AutorzyArtur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA
  ŹródłoFoundry Trade Journal / The Institute of Cast Metals Engineers. — 2019 vol. 193 no. 3768, s. 278–281
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KMITA, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, B. HUTERA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 9–12
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
  AutorzyBarbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Angelika KMITA, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Michał HAJOS
  ŹródłoGiessereiforschung. — 2012 vol. 64 no. 3, s. 14–18
23
24
25