Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{\circ}}$
2
 • Analiza gazów z grupy BTEX metodą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)
3
 • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
4
 • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders
5
6
 • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
7
8
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
9
 • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups
10
 • Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence
11
 • Atmosfery ochronne stosowane przy topieniu i odlewaniu stopów magnezu
12
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
13
 • Badania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metanem
14
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
15
 • Comparison of the emission of aromatic hydrocarbons from moulding sands with furfural resin with the low content of furfuryl alcohol and different activators
16
 • Crosslink the novel group of polymeric binders BioCo by the UV-radiation
17
 • Detection of nitrates(V) and sulfates(VI) by UV-Vis spectrophotometry method in used green sand bonded by bentonite with modified starch addition
18
 • Development of method for identification of compounds emitted during thermal degradation of binders used in foundry
19
 • Die Rückgewinnung von Filterstäuben aus Aufbereitungsanlagen für bentonitgebundene Formstoffe
20
 • Easy knock-out moulding and core sands - the future for metal casting
21
22
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
23
 • Effect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
24
25