Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż.

adiunkt

Faculty of Foundry Engineering
WO-kip

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 154, z ogólnej liczby 156 publikacji Autora


1
 • Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitem
2
 • Analiza gazów wydzielających się podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw fenolowych
3
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich
4
 • Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{\circ}}$
5
 • Analiza gazów z grupy BTEX metodą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)
6
 • Analiza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem
7
 • Analiza zmian strukturalnych zachodzących w żywicy i spoiwie alkidowym w zakresie temperatury $20–200^{\circ}C$ metodą FTIR
8
 • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
9
 • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders
10
 • Analysis of gases from BTEX group by fourier infrared spectroscopy (FTIR)
11
12
 • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
13
14
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
15
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
16
 • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups
17
 • Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence
18
 • Atmosfery ochronne stosowane przy topieniu i odlewaniu stopów magnezu
19
 • A study of chemical structure of the modified inorganic foundry binder by FTIR spectroscopy
20
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
21
 • Badania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metanem
22
 • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
23
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
24
 • Badania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury
25
 • Badania wpływu temperatury na powstawanie związków z grupy BTEX podczas termicznego rozkładu żywicy furanowej