Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 167, z ogólnej liczby 169 publikacji Autora


1
 • A study of chemical structure of the modified inorganic foundry binder by FTIR spectroscopy
2
 • Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitem
3
 • Analiza gazów wydzielających się podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw fenolowych
4
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich
5
 • Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{\circ}}$
6
 • Analiza gazów z grupy BTEX metodą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR)
7
 • Analiza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem
8
 • Analiza zmian strukturalnych zachodzących w żywicy i spoiwie alkidowym w zakresie temperatury $20–200^{\circ}C$ metodą FTIR
9
 • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
10
 • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders
11
 • Analysis of gases from BTEX group by fourier infrared spectroscopy (FTIR)
12
13
 • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
14
15
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
16
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
17
 • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups
18
 • Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence
19
 • Atmosfery ochronne stosowane przy topieniu i odlewaniu stopów magnezu
20
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
21
 • Badania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metanem
22
 • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
23
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
24
 • Badania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury
25
 • Badania wpływu temperatury na powstawanie związków z grupy BTEX podczas termicznego rozkładu żywicy furanowej