Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGHResearch for the foundry industry − the Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis of the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology / Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2019 nr 2, s. 16–22. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badania, AGH, spektrofotometria UV-Vis, odlewnictwo , spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS

  keywords: research, founding, AGH, UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis–gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Easy knock-out moulding and core sands - the future for metal casting / Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA // Foundry Trade Journal / The Institute of Cast Metals Engineers ; ISSN 0015-9042. — 2019 vol. 193 no. 3768, s. 278–281. — Bibliogr. s. 280–281, Abstr.. — 73rd World Foundry Congress : 23rd to 27th September 2018, Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Łatwowybijalna masa formierska lub rdzeniowa[Moulding or core sand with good knock-out properties] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOBROWSKI Artur, DROŻYŃSKI Dariusz, GRABOWSKA Beata, KACZMARSKA Karolina. — Int.Cl.: C22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424533 A1 ; Opubl. 2019-08-12. — Zgłosz. nr P.424533 z dn. 2018-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 17, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424533A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Masa formierska lub rdzeniowa ze spoiwem nieorganicznym[Moulding or core sand with inorganic binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOBROWSKI Artur, DROŻYŃSKI Dariusz, GRABOWSKA Beata, KACZMARSKA Karolina. — Int.Cl.: C22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424534 A1 ; Opubl. 2019-08-12. — Zgłosz. nr P.424534 z dn. 2018-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 17, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424534A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Moulding or core sandmix / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOBROWSKI Artur. — Int.Cl.: B22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3524372 A1 ; Opubl. 2019-08-14. — Zgłosz. nr EP20180202842 z dn. 2018-10-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3524372A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Thermoanalytical methods (FTIR, XRD, TG-DTG-DSC, UV-Vis) in investigations of montmorillonite modified with hydrophilic polymer / B. GRABOWSKA, S. CUKROWICZ, A. BOBROWSKI, K. KACZMARSKA // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: montmorillonite, moulding sands, hydrophilic polymer, hybrid composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: