Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Effect of modification of montmorillonite with sodium salts (carbonate, hydrocarbonate, maleic acid-acrylic acid copolymer) on cation exchange capacity - FTIR-DRS, UV-Vis, XRD and TG-DTG analyses / Beata GRABOWSKA, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI, Karolina KACZMARSKA, Maciej SITARZ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 189. — Bibliogr. s. 189

 • keywords: montmorillonite, intercalation, X-ray diffraction, spectroscopy, spectrophotometry, TG-DTG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of binding rates on the strength of moulding sands with geopolymer binder system in high temperature / Artur BOBROWSKI, Michał Wołk // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51

 • keywords: moulding sands, geopolymer binders, binding rates, final strenght

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Polymer binder BioCo2 with carbon fibers and its application to microwave-cured moulding sand / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Bartosz Gawluk, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 50

 • keywords: foundry, cross-linking, polymer composition, spectroscopy, microwave

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Polymer binder BioCo3 with silicates and its application to microwave-cured moulding sand / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, S. Cukrowicz // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 51–60. — Bibliogr. s. 58–60, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/m99z1X

 • keywords: moulding sand, microwave radiation, cross-link, silica additive, polymer binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0130

5
6
7
 • Surface analysis and chemical composition of dust from dry dedusting system of moulding sand with bentonite using scanning electron microscopy (SEM)Analiza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) / Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 3, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpylanie, bentonit, skaningowa mikroskopia elektronowa, pył

  keywords: bentonite, scanning electron microscopy, dust, dedusting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.16

8
 • TG-DTG-DSC, FTIR, DRIFT, and Py-GC-MS studies of thermal decomposition for poly(sodium acrylate)/dextrin (PAANa/D) – new binder BioCo3 / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBOROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 1, s. 27–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: https://goo.gl/S5qi3V

 • keywords: thermal analysis, FTIR, polymer binders, foundry sands, thermal degradation, TG-DTG-DSC, Py-GC-MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.1.27

9
 • TG/DTG/DTA, FTIR and GC/MS studies of oil sand for artistic and precision foundry with the emission of gases assessment / A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, D. DROŻYŃSKI, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • keywords: thermal analysis, FTIR, molding sand, emission of gases, GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • TG/DTG/DTA, FTIR and GC/MS studies of oil sand for artistic and precision foundry with the emission of gases assessment / A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, D. DROŻYŃSKI, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 25–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/c9taiX

 • keywords: thermal analysis, FTIR, molding sand, emission of gases, GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0125

11
 • The thermal and structural analysis of new bicomponent binders for moulding sands consisting of furfuryl resin and polycaprolactone (PCL) / K. MAJOR-GABRYŚ, A. BOBROWSKI, A. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 369–372. — Bibliogr. s. 372. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-06. — tekst: https://goo.gl/pVxptU

 • keywords: moulding sands, innovative foundry technologies and materials, furfuryl resin, polycaprolactone (PCL), spectroscopic studies (FTiR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0057

12
 • The thermal and structural analysis of new bicomponent binders for moulding sands consisting of furfuryl resin and polycaprolactone (PCL)Analiza termiczna i strukturalna nowych biopolimerowych spoiw do mas formierskich opartych o żywice furfurylową i polikaprolakton (PCL) / K. MAJOR-GABRYŚ, A. BOBROWSKI, A. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 48. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9–11, Abstr.

 • keywords: FTIR, moulding sands, PCL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Thermal analysis in foundry technology. Pt. 2, TG-DTG-DSC, TG-MS and TG-IR study of the new class of polymer binders BioCo / Beata GRABOWsKA, Krzysztof Hodor, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBROWSKI, Żaneta KURLETO-KOZIOŁ, Carolin Fischer // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 130 iss. 1, s. 301–309. — Bibliogr. s. 308–309, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-06. — tekst: https://goo.gl/6uc4LM

 • keywords: polymer binders, foundry sands, TG-DSC, thermal degradation, TG-MS, TG-IR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-017-6506-y

14