Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bobrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1964-6154

ResearcherID: M-1885-2018

Scopus: 37021176400

PBN: 900646

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • FTIR method in studies of the resol-type phenol resin structure in the air atmosphere over certain time intervalsMetoda FTIR w badaniach zmian struktury żywicy fenolowej typu rezolowego zachodzących w atmosferze powietrza w zadanym przedziale czasowym / Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 107–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania strukturalne, sieciowanie, FTIR, żywica fenolowa, żywica typu rezolowego

  keywords: FTIR, phenolic resin, cross-linking, structural studies, resol type resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.107

2
 • Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX groupOcena szkodliwości masy formierskiej ze spoiwem geopolimerowym i nowym utwardzaczem w aspekcie emisji związków z grupy BTEX / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, R. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 341–344. — Bibliogr. s. 343–344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0056

3
4
 • Influence of the reclaim addition to the moulding sand matrix obtained in the ALPHASET technology on the emission of gases - comparison with moulding sand with furfuryl resin / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, A. KMITA, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • keywords: ecology, innovatory materials, modern technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Structural changes in the furan resins by UV radiation and atmospheric air / A. BOBROWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: furan resins, furfuryl alcohol, structural changes, spectroscopy FTIR, spectrum FTIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Structural construction of hardeners with different hardening rates intended for geopolimer binder systems used for the preparation of moulding sandsBudowa strukturalna utwardzaczy o różnej szybkości utwardzania przeznaczonych dla spoiwa geopolimerowego stosowanego do sporządzania mas formierskich / Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 115–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania strukturalne, FTIR, geopolimer, utwardzacz, szybkość utwardzania

  keywords: FTIR, structural studies, geopolymer, hardener, hardening rates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.115

7
 • Thermoanalytical studies (TG-DSC, FTIR-DRS) of the mouding sand with the polymer BioCo2 binder / B. GRABOWSKA, A. BOBROWSKI, G. GRABOWSKI, M. ŁUCARZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • keywords: foundry, TG-DSC, moulding sands, polymeric binder, thermoanalytical methods, FTIR-DRS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: