Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Bębenek, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6924-4378

ResearcherID: T-6415-2018

Scopus: 57211577596

PBN: 900362

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem22311323
2019211
2017514
201666
201311
2012413
2008211
2006211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem228122
2019211
2017514
2016615
201311
2012431
2008211
2006211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22157
2019211
2017541
2016624
201311
201244
200822
2006211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
201922
201755
201666
201311
201244
200822
200622
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22913
2019211
2017523
201666
201311
201244
2008211
200622
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22913
2019211
2017523
201666
201311
201244
2008211
2006221
 • Channel deposits of submarine fan in abandoned quarry in Wielka Puszcza, Beskid Maly Mts. (Outer Carpathians)
2
 • Fundacja ”Micropress Europe” na rzecz zachowania paleontologicznych kolekcji otwornic – bibliografia zbiorów muzealnych
3
 • Geotourist management of abiotic nature objects as a change for rural areas development
4
 • Jezioro Szkoderskie – osobliwość półwyspu bałkańskiego
5
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
6
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
7
 • Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000
8
 • Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000
9
 • Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000
10
 • Monospecific \emph{Trochammina} assemblages from the latest paleocene of the Polish Outer Carpathians
11
 • OGT-28: Dolina Dzikiej Orlicy
12
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
13
 • Palaeogeography of the Tethyan organic-rich rocks in Poland
14
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
15
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
16
 • The Bartonian organic-rich deposits within the Silesian Basin (Polish Outer Carpathians)
17
 • The European Micropaleontological Reference Centre in Kraków
18
 • The role of flysch rocks in geotourism development in the Beskid Mały Mts. (the Polish Flysch Carpathians)
19
 • The Silesian Ridge in Carpathian Tethys: its origin and evolution
20
 • \emph{Trochammina} semi-specific assemblages from the Upper Paleocene of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians
21
 • Upper Cretaceous and lower Paleogene sandstone bodies in external part of The Magura Nappe (The Western Tethys deposits)
22
 • Wybrane obiekty geoturystyczne w rejonie kanionu Colca w południowym Peru