Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Bębenek, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6924-4378

ResearcherID: T-6415-2018

Scopus: 57211577596

PBN: 900362

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Channel deposits of submarine fan in abandoned quarry in Wielka Puszcza, Beskid Maly Mts. (Outer Carpathians)
2
 • Facies architecture of the Cambrian deposits of the Baltica shelf in the Lublin Basin, SE Poland
3
 • Fundacja ”Micropress Europe” na rzecz zachowania paleontologicznych kolekcji otwornic – bibliografia zbiorów muzealnych
4
 • Geotourist management of abiotic nature objects as a change for rural areas development
5
 • Jezioro Szkoderskie – osobliwość półwyspu bałkańskiego
6
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
7
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
8
 • Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000
9
 • Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000
10
 • Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000
11
 • Monospecific \emph{Trochammina} assemblages from the latest paleocene of the Polish Outer Carpathians
12
 • OGT-28: Dolina Dzikiej Orlicy
13
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
14
 • Palaeogeography of the Tethyan organic-rich rocks in Poland
15
 • Palaeozoic palaeogeography of the East European Craton (Poland) in the framework of global plate tectonics
16
 • Paleogeography, paleoclimate and organic productivity of the Eastern European Platform in Poland
17
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
18
19
 • Preface: unconventional hydrocarbon accumulations in the East European Craton in Poland
20
 • The Bartonian organic-rich deposits within the Silesian Basin (Polish Outer Carpathians)
21
 • The European Micropaleontological Reference Centre in Kraków
22
 • The role of flysch rocks in geotourism development in the Beskid Mały Mts. (the Polish Flysch Carpathians)
23
 • The Silesian Ridge in Carpathian Tethys: its origin and evolution
24
 • \emph{Trochammina} semi-specific assemblages from the Upper Paleocene of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians
25
 • Upper Cretaceous and lower Paleogene sandstone bodies in external part of The Magura Nappe (The Western Tethys deposits)