Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (0%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2703-4836 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 25925737800

PBN: 5e70923a878c28a047392032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Ewolucja współczynnika wypłacalności[Evolution of the capital adequacy ratio] / Małgorzata Białas // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2010 nr 4–5, s. 43–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-66-2. — Afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Finansowe aspekty rezerw – wybrane zagadnieniaFinancial aspects of reserves – chosen problems / Małgorzata Białas // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 39). — ISBN: 978-83-7011-973-7. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Summ.. — Afiliacja Autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Formalne aspekty stosowania metody NPV[The formal aspects of the use of NPV method] / Małgorzata BIAŁAS, Renata Mirek // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 24–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-85-3. — Artykuł opublikowany w ramach serii: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 83. — Małgorzata Białas – afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • IAS/IFRS – increasing or decreasing the risk for investors? / Małgorzata BIAŁAS // W: Uncertainty–risk or opportunity ; Corporate business perspective : selected problems / eds. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska ; University of Podlasie. — Siedlce : Publishing House of UP, 2008. — ISBN: 978-83-7051-519-5. — S. 163–169. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Określenie warunków skutecznego stosowania metody CreditMetrics na przykładzie polskiej bankowości[Determining of the conditions of the effective application of the CreditMetrics method based on Polish banking sector / Małgorzata BIAŁAS // W: Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego / pod red. Piotra Karpusia, Jerzego Węcławskiego. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. — ISBN10: 83-227-2246-X. — S. 345–355. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawowe założenia metody Credit MetricsCredit Metrics – methodology basics / Małgorzata BIAŁAS, Małgorzata Lalicka // W: Teoria i praktyka zarządzania : III [trzecia] międzynarodowa koferencja naukowa : Kraków, 28–29 września 2001 roku : materiały konferencyjne / red. Rafał Pajda, Wiesław Waszkielewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH. WZ, 2001. — ISBN10: 83-914035-4-8. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Summ.. — M. Białas – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Próba wykorzystania metody Credit Metrics w polskim banku[The attempt of using the Credit Metrics method in a Polish bank] / Małgorzata BIAŁAS // W: Rynek finansowy : instytucje, strategie, instrumenty / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. — ISBN10: 83-227-2092-0. — S. 321–329. — Afiliacja: Instytut Spraw Publicznych. Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Techniki i metody ograniczania ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie[The techniques and methods for the limiting the exchange rate risk of the companies] / Małgorzata Białas, Anna Grzesiak // W: Rozwój rynku finansowego w Polsce : materiały z konferencji naukowej : Kazimierz Dolny, 10–11 września 2001 / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. — Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2001. — ISBN10: 83-227-1786-5. — S. 145–156. — M. Białas afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The impact of the Covid pandemic on the value of consumer and mortgage loans granted by Polish banks : [abstract] / Małgorzata BIAŁAS, Izabela Emerling // W: Proceedings of the 38\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : 23-24 November 2021, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), [2021]. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-7-1. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-the-covid-pandemic-on-the-value-of-consumer-and-mortgage-loans-granted-by-polish-banks/ [2022-01-03]. — M. Białas - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ akcji kredytowej banków na liczbę upadłości w Polsce w latach 2008–2010[The impact of bank lending on the number of bankruptcies in Poland in 2008–2010] / Małgorzata Białas // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Finanse i Rachunkowość. — 2011 nr 9, s. 7–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-92-1. — Artykuł opublikowany w ramach serii: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 86. — Afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzani i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ kryzysu na ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce – wybrane aspekty[The impact of the crisis on the business risk in Poland] / Małgorzata BIAŁAS // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). — ISBN: 978-83-63638-00-9. — S. 115–139. — Bibliogr. s. 138–139. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ kryzysu na sytuację finansową banków w Polsce[The impact of the crisis on the financial situation of banks in Poland] / Małgorzata BIAŁAS // W: Gospodarka w obliczu kryzysu – wybrane problemy / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79). — ISBN: 978-83-60560-72-3. — S. 11–38. — Bibliogr. s. 37–38. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ MSR/MSSF na wartość rzeczowych aktywów trwałych[The impact of IAS/IFRS on the value of tangible fixed assets] / Małgorzata BIAŁAS, Małgorzata Zalewska // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Studia Magisterskie. — 2011 nr 18, s. 7–20. — Bibliogr. s. 20. — ISBN: 978-83-60560-77-8. — Artykuł opublikowany w ramach serii: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 80. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane aspekty polskiej bankowości przed kryzysem i po kryzysie[Selected aspects of the Polish banking sector before the crisis and after the crisis] / Małgorzata BIAŁAS // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). — ISBN: 978-83-63638-00-9. — S. 140–160. — Bibliogr. s. 160. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie modelu Millera-Orra w połączeniu z faktoringiem w zarządzaniu płynnością finansowąUsing Miller-Orr model in the connection with factoring of the financial fluency management / Małgorzata BIAŁAS // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 59–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja autorki: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do wyceny przedsiębiorstwa metodą APVUsing Monte Carlo simulation for the valuation of a company with APV method / Małgorzata BIAŁAS // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2012 R. 10 nr 4 cz. 1, s. 23–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz.. — Afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie teorii informacji w empirycznych badaniach ekonomicznychApplication of information theory in empirical economic investigations / Małgorzata BIAŁAS, Adam ĆMIEL, Henryk GURGUL // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 1998–1999 [wyd. 2000] vol. 41–42, s. 95–109. — Bibliogr. s. 109, Summ.. — M. Białas, A. Ćmiel, H. Gurgul - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: