Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25925737800

PBN: 913510

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAn algorithm for the calculation of the minimal polynomial
  AutorzyS. Białas, M. BIAŁAS
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. — 2008 vol. 56 no. 4 spec. iss.: Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki, s. 391–393. — tekst: http://bulletin.pan.pl/(56-4)391.pdf
2
 • [książka, 2013]
 • TytułBankowość wczoraj i dziś
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Zbigniew MAZUR
  DetailsWarszawa : Difin, 2013. — 205 s.
3
 • [referat, 2006]
 • TytułDyskryminacja kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 7–12
4
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEfektywność współpracy w konsorcjach
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMiędzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — S. 141–159
5
 • [podręcznik, 2018]
 • TytułEkonomia dla studentów studiów technicznych
  Autorzypod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.
6
7
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułFinancial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperation
  AutorzyMonika ŁADA, Małgorzata BIAŁAS
  ŹródłoGlobal challenges of management control and reporting. — Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. — S. 77–84
8
 • [referat, 2008]
 • TytułKalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–8]
9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułKalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC
  ŹródłoFinansowanie rozwoju gospodarczego / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 109–116
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKorygowanie błędów i ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMonitor Rachunkowości i Finansów. — 2009 nr 5, s. 23–30
11
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoWspółczesne wyzwania zarządzania organizacjami / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : KSW, 2006. — S. 63–71
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMożliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. — 2012 nr 96, s. 115–128
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROE
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2014 nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, s. 597–607
14
15
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 137–145
16
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPrzykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC
  ŹródłoRachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — S. 52–60
17
 • [książka, 2010]
 • TytułRachunek kosztów : wybrane zagadnienia w teorii i przykładach
  AutorzyAnna STRONCZEK, Anna SUROWIEC, Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA, Małgorzata BIAŁAS
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. — 154 s.
18
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRozliczenia działalności sieci agentów
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMiędzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — S. 189–209
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSchur stability of the convex combination of complex polynomials
  AutorzyStanisław Białas, Małgorzata BIAŁAS
  ŹródłoControl and Cybernetics. — 2010 vol. 39 no. 2 spec. iss. on Intelligent information porcessing & web mining, s. 551–558. — tekst: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/cc/cc39/cc39214.pdf
20
 • [referat, 2013]
 • TytułThe impact of the accounting policies on the share prices of companies and banks
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoAIIC 2013 : 1textsuperscript{st} Annual International Interdisciplinary Conference : Azores Islands, Portugal, 24–26 April, 2013 : conference proceedings, Vol. 1. — Macedonia : EGALITE, cop. 2013. — s. 258–263
21
 • [referat, 2013]
 • TytułThe impact of the interest rate on the valuation of banks
  AutorzyBIAŁAS Małgorzata
  ŹródłoFinance and the performance of firms in science, education, and practice [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6th international scientific conference : April 25–26, 2013, Zlín, Czech Republic / eds. Eva Jirčíková, Adriana Knápková, Eliška Pastuszková ; Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics. — Zlín : Tomas Bata University, 2013. — S. 85–95
22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułUjęcie wyników działalności jednostki gospodarczej w sprawozdaniach finansowych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoSystemy zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — S. 24–32
23
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułWartość firmy w sprawozdaniach finansowych banków
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoRachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 42–51
24
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułWpływ kapitału intelektualnego na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoKapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa : komparacja podejść / red. nauk. Jarosław S. Kardas. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. — S. 90–99
25
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułWpływ MSR/MSSF na wynik ze sprzedaży : podejście inwestora
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoWspółczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wudawnicza Text, 2008. — S. 11–23