Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (0%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2703-4836 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 25925737800

PBN: 5e70923a878c28a047392032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAn algorithm for the calculation of the minimal polynomial
  AutorzyS. Białas, M. BIAŁAS
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. — 2008 vol. 56 no. 4 spec. iss.: Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki, s. 391–393. — tekst: http://bulletin.pan.pl/(56-4)391.pdf
2
 • [książka, 2013]
 • TytułBankowość wczoraj i dziś
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Zbigniew MAZUR
  DetailsWarszawa : Difin, 2013. — 205 s.
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • Tytułemph{Corporate governance} jako jeden z czynników mających wpływ na wysokość rezerw podmiotów z branży górniczej w latach 2018–2021
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. — 2023 z. 190, s. 97–109. — tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4117/3645
4
 • [referat, 2006]
 • TytułDyskryminacja kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 7–12
5
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułDziałania podejmowane przez banki w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoWspółczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu / pod red. Piotra Bednarka. — Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. — S. 133–144
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułEconomic factors of vacuum rail's competitiveness in Poland compared to alternative solutions
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Joanna DUDA, Anna SUROWIEC
  ŹródłoNew Trends in Production Engineering. — 2020 vol. 3 iss. 1, s. 439–449. — tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/ntpe/3/1/article-p439.xml
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEfektywność współpracy w konsorcjach
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMiędzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — S. 141–159
8
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułEfektywność współpracy w konsorcjach
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMiędzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika ŁADA. — [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, cop. 2019. — S. 141–159
9
 • [podręcznik, 2018]
 • TytułEkonomia dla studentów studiów technicznych
  Autorzypod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.
10
11
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułFinancial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperation
  AutorzyMonika ŁADA, Małgorzata BIAŁAS
  ŹródłoGlobal challenges of management control and reporting. — Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. — S. 77–84
12
 • [referat, 2022]
 • TytułImpact of tax of certain banks institutions on financial banks results in Poland
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Izabela Emerling
  ŹródłoProceedings of the 39textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — S. 3365–3374
13
 • [referat, 2008]
 • TytułKalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–8]
14
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułKalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC
  ŹródłoFinansowanie rozwoju gospodarczego / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 109–116
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKorygowanie błędów i ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMonitor Rachunkowości i Finansów. — 2009 nr 5, s. 23–30
16
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoWspółczesne wyzwania zarządzania organizacjami / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : KSW, 2006. — S. 63–71
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMożliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. — 2012 nr 96, s. 115–128
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROE
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2014 nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, s. 597–607
19
20
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoZarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 137–145
21
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2023]
 • TytułProvisions for liabilities in Polish business entities in 2017-2021
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Isabella Emerling
  ŹródłoCommunications of International Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2023 [no.] 2 art. ID  4141023, s. [1]. — tekst: https://ibimapublishing.com/p-articles/41ECO/2023/4141023/4141023.pdf
22
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPrzykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC
  ŹródłoRachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — S. 52–60
23
 • [książka, 2010]
 • TytułRachunek kosztów : wybrane zagadnienia w teorii i przykładach
  AutorzyAnna STRONCZEK, Anna SUROWIEC, Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA, Małgorzata BIAŁAS
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. — 154 s.
24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2023]
 • TytułRevenue recognition according to international standards – similarities and differences
  AutorzyIzabela Emerling, Małgorzata BIAŁAS
  ŹródłoCommunications of International Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2023 [no.] 2 art. ID 4140923, s. [1]. — tekst: https://ibimapublishing.com/p-articles/41ECO/2023/4140923/4140923.pdf
25
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRozliczenia działalności sieci agentów
  AutorzyMałgorzata BIAŁAS
  ŹródłoMiędzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — S. 189–209