Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (0%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2703-4836 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 25925737800

PBN: 5e70923a878c28a047392032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • An algorithm for the calculation of the minimal polynomial
2
 • Bankowość wczoraj i dziś
3
 • \emph{Corporate governance} jako jeden z czynników mających wpływ na wysokość rezerw podmiotów z branży górniczej w latach 2018–2021
4
 • Dyskryminacja kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw
5
 • Działania podejmowane przez banki w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19
6
 • Economic factors of vacuum rail's competitiveness in Poland compared to alternative solutions
7
 • Efektywność współpracy w konsorcjach
8
 • Efektywność współpracy w konsorcjach
9
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych
10
11
 • Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperation
12
 • Impact of tax of certain banks institutions on financial banks results in Poland
13
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
14
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
15
 • Korygowanie błędów i ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR
16
 • Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw
17
 • Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
18
 • Ocena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROE
19
 • Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami
20
 • Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce
21
 • Provisions for liabilities in Polish business entities in 2017-2021
22
 • Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej
23
 • Rachunek kosztów
24
 • Revenue recognition according to international standards – similarities and differences
25
 • Rozliczenia działalności sieci agentów