Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25925737800

PBN: 913510

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • An algorithm for the calculation of the minimal polynomial
2
 • Bankowość wczoraj i dziś
3
 • Dyskryminacja kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw
4
 • Efektywność współpracy w konsorcjach
5
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych
6
7
 • Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperation
8
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
9
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
10
 • Korygowanie błędów i ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR
11
 • Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw
12
 • Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
13
 • Ocena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROE
14
 • Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami
15
 • Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce
16
 • Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej
17
 • Rachunek kosztów
18
 • Rozliczenia działalności sieci agentów
19
 • Schur stability of the convex combination of complex polynomials
20
 • The impact of the accounting policies on the share prices of companies and banks
21
 • The impact of the interest rate on the valuation of banks
22
 • Ujęcie wyników działalności jednostki gospodarczej w sprawozdaniach finansowych
23
 • Wartość firmy w sprawozdaniach finansowych banków
24
 • Wpływ kapitału intelektualnego na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
25
 • Wpływ MSR/MSSF na wynik ze sprzedaży