Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kfr


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (0%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2703-4836 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 25925737800

PBN: 5e70923a878c28a047392032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • An algorithm for the calculation of the minimal polynomial / S. Białas, M. BIAŁAS // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2008 vol. 56 no. 4 spec. iss.: Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki, s. 391–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://bulletin.pan.pl/(56-4)391.pdf

 • keywords: matrix, characteristic polynomial, minimal polynomial

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bankowość wczoraj i dziś[Banking yesterday and today] / Małgorzata BIAŁAS, Zbigniew MAZUR. — Warszawa : Difin, 2013. — 205 s.. — Bibliogr. s. 195–198. — ISBN: 978-83-7641-923-7. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Błędy lat ubiegłych[Mistakes from previous years] / Anna Staszel, Małgorzata BIAŁAS // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 / pod red. Artura Hołdy. — Warszawa : C. H. BECK, 2023. — ISBN: 978-83-8356-193-6. — S. 23–28. — Bibliogr. zbiorcza s. LI–LII. — Afiliacja M. Białas s. XXXIII

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • \emph{Corporate governance} jako jeden z czynników mających wpływ na wysokość rezerw podmiotów z branży górniczej w latach 2018–2021Corporate governance as one of the factors affecting the amount of provisions among entities from the mining industry in 2018–2021 / Małgorzata BIAŁAS // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2023 z. 190, s. 97–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4117/3645

 • słowa kluczowe: rezerwy bilansowe, corporate governance, teoria agencji, branża górnicza

  keywords: mining industry, corporate governance, agency theory, balance sheet provisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33119/SIP.2023.190.5

5
 • Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu[Comparative data reported in the financial statements] / Małgorzata BIAŁAS, Anna Staszel // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 / pod red. Artura Hołdy. — Warszawa : C. H. BECK, 2023. — ISBN: 978-83-8356-193-6. — S. 18–22. — Bibliogr. zbiorcza s. LI–LII. — Afiliacja M. Białas s. XXXIII

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dyskryminacja kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw[Credit discrimination of small and medium-size businesses] / Małgorzata BIAŁAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działania podejmowane przez banki w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19[Actions taken by banks in the face of the crisis caused by the COVID-19 pandemic] / Małgorzata BIAŁAS // W: Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu / pod red. Piotra Bednarka. — Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. — ISBN: 978-83-7695-901-6. — S. 133–144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Efektywność współpracy w konsorcjach[The effectiveness of cooperation in consortia] / Małgorzata BIAŁAS // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 141–159. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efektywność współpracy w konsorcjach[The effectiveness of cooperation in consortia] / Małgorzata BIAŁAS // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika ŁADA. — [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, cop. 2019. — ISBN: 978-83-63391-90-04. — S. 141–159. — Bibliogr. dla całej książki s. 225–237. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperationRozliczenia finansowe jako kluczowy element międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej – studium przypadku współpracy typu \emph {bancassurance} / Monika ŁADA, Małgorzata BIAŁAS // W: Global challenges of management control and reporting. — Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 474). — ISBN: 978-83-7695-659-6. — S. 77–84. — Tryb dostępu: https://www.dbc.wroc.pl/Content/37303/zip/ [2020-02-10]. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, bancassurance, rozliczenia międzyorganizacyjne

  keywords: management accounting, bancassurance, interorganizational settlements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.474.07

14
 • Impact of tax of certain banks institutions on financial banks results in Poland / Małgorzata BIAŁAS, Izabela Emerling // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 3365–3374. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 3373–3374, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnychCalculation of the costs of conversion of inventories in case of the production facilities working below capacity / Małgorzata BIAŁAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnychCalculation of the costs of conversion of inventories in case of the production facilities working below capacity / Małgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Korygowanie błędów i ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR[The corrections of errors and presentation of the events occuring after the balance sheet date] / Małgorzata BIAŁAS // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 5, s. 23–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw[The crediting of the small and medium-sized companies] / Małgorzata BIAŁAS // W: Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : KSW, 2006. — ISBN10: 83-89823-82-9. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 71, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowychThe ability of identifying the economic risk in the financial statements / Małgorzata BIAŁAS // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej ; ISSN 2081-6979. — 2012 nr 96, s. 115–128. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROEEvaluation of the effects of banking risk management using ROE / Małgorzata BIAŁAS // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, s. 597–607. — Bibliogr. s. 606, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, wskaźnik ROE

  keywords: risk management, index ROE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielamiPolish realities of cooperation of banks with insurance companies / Małgorzata BIAŁAS // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 28–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/03_27.pdf

 • słowa kluczowe: bank, ubezpieczenia, współpraca, bancassurance

  keywords: bank, cooperation, insurance, bancassurance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce[Measuring of the cost-effectiveness of banks operating in Poland] / Małgorzata BIAŁAS // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-74-0. — S. 137–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty, bank, efektywność, wskaźnik CIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Provisions for liabilities in Polish business entities in 2017-2021 / Małgorzata BIAŁAS, Isabella Emerling // Communications of International Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2994-2403. — 2023 [no.] 2 art. ID  4141023, s. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — 41\textsuperscript{st} IBIMA international conference : 26-27 June 2023, Granada, Spain. — tekst: https://ibimapublishing.com/p-articles/41ECO/2023/4141023/4141023.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnejAn example of the use consortium agreement to create an effective control mechanism in interorganizational cooperation / Małgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 344). — ISBN: 978-83-7695-469-1. — S. 52–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: konsorcjum, umowa, współpraca międzyorganizacyjna

  keywords: consortium, agreement, interorganizational collaboration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.344.04

25