Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Smolarek, mgr inż.

poprzednio: Smolarek-Grzyb

asystent

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kism


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7422-7927 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 22981343200

PBN: 5e7094c5878c28a0473c3737

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Acquisition of technology knowledge from online information sources / S. Kluska-Nawarecka, D. Wilk-Kołodziejczyk, J. Dziaduś-Rudnicka, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 3, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – afiliacja: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute in Cracow

 • keywords: foundry technologies, searching the Web, knowledge discovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An application of evolutionary neural networks to predict the microstructure of compacted graphite ironZastosowanie ewolucyjnych sieci neuronowych do przewidywania mikrobudowy CGI / M. GŁOWACKI, S. Kluska-Nawarecka, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. SMOLAREK, T. Szymczak, G. Gumienny // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 24. — Tekst ang.-pol.. — D. Wilk-Kołodziejczyk - dod. afiliacja: Foundry Research Institute, Krakow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of evolutionary algorithms to optimize the model parameters of casting cooling process / S. Kluska-Nawarecka, Z. Górny, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 4, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Conclusion in diagrams of metal product defects, with use of Logic of Plausible Reasoning (LPR) / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Agnieszka SMOLAREK-GRZYB // W: FOCOMP'2006 : simulation designing and control of foundry processes : the fifth international conference : Kraków, Poland, [22–24 November 2006] / eds. Witold Byrski, Stanisława Kluska-Nawarecka, Henryk Połcik, Ryszard Tadeusiewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2006 + CD. — Opis częśc. wg okł. i wstępu. — ISBN10: 83-88309-41-2. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 117–118. — S. Kluska-Nawarecka – dod. afiliacja: Center of Computer Science for Advanced Foundry Technology

 • keywords: logic of plausible reasoning, diagnostics of cast product defects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostyczne systemy ekspertowe z wykorzystaniem logiki wiarygodnego rozumowania[Diagnostic expert systems using logic of plausible reasoning] / Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Agnieszka SMOLAREK-GRZYB, Krzysztof REGULSKI // W: Informatyka / pod red. Macieja Pękali, Wojciecha Z. Chmielowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. — (Acta Academiae Modrevianae) ; (Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa). — ISBN: 978-83-7571-028-1. — S. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93. — Afiliacja potwierdzona przez kierownika Katedry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Knowledge representation of casting metal defects by means of ontology / S. Kluska-Nawarecka, A. SMOLAREK-GRZYB, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. ADRIAN // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: The Foundry Research Institute ; D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College

 • keywords: ontology, casting defects, decentralized diagnostic systems, knowledge formalization, knowledge bases creation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Logic of plausible reasoning driven algorithm of casting defects diagnostic process / S. KLUSKA-NAWARECKA, K. REGULSKI, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. SMOLAREK-GRZYB // W: IWCIT 2007 : International Workshop Control and Information Technology : the sixth international phd. Students' workshop : Ostrava, September 6\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 2007 / eds. Vilem Srovnal, Zdenek Slanina ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Department of Measurement and Control, Czech Republic in cooperation with Institute of Electronics Silesian Technical University, Gliwice, Poland. — Ostrava : VŠB – TU, 2007. — ISBN: 978-80-248-1567-1. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Dod. afiliacja autorów: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Methods of computational intelligence in the context of quality assurance in foundry products / G. ROJEK, K. REGULSKI, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, S. Kluska-Nawarecka, K. Jaśkowiec, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: Foundry Research Institute, Cracow, Poland

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, casting defects, artificial intelligence, computational intelligence, quality management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optimization of simulation model parameters for solidification of metals with use of agent-based evolutionary algorithmOptymalizacja parametrów modelu symulacyjnego procesu krzepnięcia metali z zastosowaniem agentowego algorytmu ewolucyjnego / S. Kluska-Nawarecka, A. SMOLAREK-GRZYB, A. BYRSKI, D. Wilk-Kołodziejczyk // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2008 vol. 9, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66. — D. Wilk-Kołodzieczyk – afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: The Foundry Research Institute. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2008/cs2008-05.pdf

 • słowa kluczowe: numeryczna symulacja, algorytmy ewolucyjne, system agentowy, proces krzepnięcia odlewów, odlew

  keywords: casting, agent systems, evolutionary algorithm, solidification casting process, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The logic of plausible reasoning in the diagnosis of castings defectsLogika wiarygodnego rozumowania w diagnostyce wad odlewów / S. KLUSKA-NAWARECKA, Z. Górny, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380. — S. Kluska-Nawarecka – dod. afiliacja: Foundry Research Institute ; D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University College. — 4th International Conference on Development Trends in Mechanization of Foundry Processes : October 18-20, 2007, Krakow

 • keywords: cracks, expert systems, casting defects, knowledge representation, logic of plausible reasoning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: