Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Smolarek, mgr inż.

poprzednio: Smolarek-Grzyb

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7422-7927 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 22981343200

PBN: 5e7094c5878c28a0473c3737Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11137
2018211
201611
201111
201011
2008211
2007312
200611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11191
2018211
201611
201111
201011
2008211
200733
200611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
201822
201611
201111
201011
200822
2007321
200611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
2018211
201611
201111
201011
200822
2007312
200611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1183
2018211
201611
201111
201011
200822
2007321
200611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1165
2018211
201611
201111
201011
2008211
2007312
2006111
 • Acquisition of technology knowledge from online information sources / S. Kluska-Nawarecka, D. Wilk-Kołodziejczyk, J. Dziaduś-Rudnicka, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 3, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – afiliacja: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute in Cracow

 • keywords: foundry technologies, searching the Web, knowledge discovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An application of evolutionary neural networks to predict the microstructure of compacted graphite ironZastosowanie ewolucyjnych sieci neuronowych do przewidywania mikrobudowy CGI / M. GŁOWACKI, S. Kluska-Nawarecka, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. SMOLAREK, T. Szymczak, G. Gumienny // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 24. — Tekst ang.-pol.. — D. Wilk-Kołodziejczyk - dod. afiliacja: Foundry Research Institute, Krakow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of evolutionary algorithms to optimize the model parameters of casting cooling process / S. Kluska-Nawarecka, Z. Górny, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 4, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Conclusion in diagrams of metal product defects, with use of Logic of Plausible Reasoning (LPR) / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Agnieszka SMOLAREK-GRZYB // W: FOCOMP'2006 : simulation designing and control of foundry processes : the fifth international conference : Kraków, Poland, [22–24 November 2006] / eds. Witold Byrski, Stanisława Kluska-Nawarecka, Henryk Połcik, Ryszard Tadeusiewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2006 + CD. — Opis częśc. wg okł. i wstępu. — ISBN10: 83-88309-41-2. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 117–118. — S. Kluska-Nawarecka – dod. afiliacja: Center of Computer Science for Advanced Foundry Technology

 • keywords: logic of plausible reasoning, diagnostics of cast product defects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostyczne systemy ekspertowe z wykorzystaniem logiki wiarygodnego rozumowania[Diagnostic expert systems using logic of plausible reasoning] / Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Agnieszka SMOLAREK-GRZYB, Krzysztof REGULSKI // W: Informatyka / pod red. Macieja Pękali, Wojciecha Z. Chmielowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. — (Acta Academiae Modrevianae) ; (Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa). — ISBN: 978-83-7571-028-1. — S. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93. — Afiliacja potwierdzona przez kierownika Katedry

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Knowledge representation of casting metal defects by means of ontology / S. Kluska-Nawarecka, A. SMOLAREK-GRZYB, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. ADRIAN // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: The Foundry Research Institute ; D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College

 • keywords: ontology, casting defects, decentralized diagnostic systems, knowledge formalization, knowledge bases creation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Logic of plausible reasoning driven algorithm of casting defects diagnostic process / S. KLUSKA-NAWARECKA, K. REGULSKI, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. SMOLAREK-GRZYB // W: IWCIT 2007 : International Workshop Control and Information Technology : the sixth international phd. Students' workshop : Ostrava, September 6\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 2007 / eds. Vilem Srovnal, Zdenek Slanina ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Department of Measurement and Control, Czech Republic in cooperation with Institute of Electronics Silesian Technical University, Gliwice, Poland. — Ostrava : VŠB – TU, 2007. — ISBN: 978-80-248-1567-1. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Dod. afiliacja autorów: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Methods of computational intelligence in the context of quality assurance in foundry products / G. ROJEK, K. REGULSKI, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, S. Kluska-Nawarecka, K. Jaśkowiec, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: Foundry Research Institute, Cracow, Poland

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, casting defects, artificial intelligence, computational intelligence, quality management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optimization of simulation model parameters for solidification of metals with use of agent-based evolutionary algorithmOptymalizacja parametrów modelu symulacyjnego procesu krzepnięcia metali z zastosowaniem agentowego algorytmu ewolucyjnego / S. Kluska-Nawarecka, A. SMOLAREK-GRZYB, A. BYRSKI, D. Wilk-Kołodziejczyk // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2008 vol. 9, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66. — D. Wilk-Kołodzieczyk – afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: The Foundry Research Institute. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2008/cs2008-05.pdf

 • słowa kluczowe: numeryczna symulacja, algorytmy ewolucyjne, system agentowy, proces krzepnięcia odlewów, odlew

  keywords: casting, agent systems, evolutionary algorithm, solidification casting process, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The logic of plausible reasoning in the diagnosis of castings defectsLogika wiarygodnego rozumowania w diagnostyce wad odlewów / S. KLUSKA-NAWARECKA, Z. Górny, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. SMOLAREK-GRZYB // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380. — S. Kluska-Nawarecka – dod. afiliacja: Foundry Research Institute ; D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University College. — 4th International Conference on Development Trends in Mechanization of Foundry Processes : October 18-20, 2007, Krakow

 • keywords: cracks, expert systems, casting defects, knowledge representation, logic of plausible reasoning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: