Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Flach, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5439-2551 orcid iD

ResearcherID: K-3379-2017

Scopus: 24471506200

PBN: 5e709209878c28a04738eeeb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • Manipulator do kątowego pozycjonowania, zwłaszcza mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze bezechowej[Manipulator for angular positioning, especially of a microphone to vibroacoustic measurements in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Samborski Tomasz, Zbrowski Andrzej, Kozioł Stanisław [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391636 A1 ; Opubl. 2012-01-02. — Zgłosz. nr P.391636 z dn. 2010-06-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 1, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391636A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Manipulator do kątowego pozycjonowania, zwłaszcza mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze bezechowej[Manipulator for angular positioning, especially of a microphone to vibroacoustic measurements in an anechoic chamber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz Samborski, Andrzej Zbrowski, Stanisław Kozioł, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218111 B1 ; Udziel. 2014-03-19 ; Opubl. 2014-10-31. — Zgłosz. nr P.391636 z dn. 2010-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218111B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Manipulator do kątowego pozycjonowania, zwłaszcza mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze pogłosowej[Manipulator for angular positioning, especially of a microphone to vibroacoustic measurements in a reverberation chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Samborski Tomasz, Zbrowski Andrzej, Kozioł Stanisław [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391635 A1 ; Opubl. 2012-01-02. — Zgłosz. nr P.391635 z dn. 2010-06-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 1, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391635A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Manipulator do kątowego pozycjonowania zwłaszcza mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze pogłosowej[Manipulator for angular positioning, especially of a microphone to vibroacoustic measurements in a reverberation chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Tomasz Samborski, Andrzej Zbrowski, Stanisław Kozioł, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218949 B1 ; Udziel. 2014-06-09 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.391635 z dn. 2010-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218949B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Manipulator mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych szczególnie w komorze bezechowej[Microphone manipulator for vibroacoustic measurements especially in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391346 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391346 z dn. 2010-05-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 25, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391346A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Manipulator mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych szczególnie w komorze bezechowej[Microphone manipulator for vibroacoustic measurements especially in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217459 B1 ; Udziel. 2013-12-16 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.391346 z dn. 2010-05-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217459B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obrotowy stół do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze bezechowej[Rotating table for positioning the sample during acoustic measurements in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: G01N 29/26\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391345 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391345 z dn. 2010-05-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  2011 nr 25, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391345A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Stół obrotowy, zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej[Rotating table, especially for positioning the sample during acoustic measurements in a reverberation chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Samborski Tomasz, Zbrowski Andrzej, Kozioł Stanisław [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391631 A1 ; Opubl. 2012-01-02. — Zgłosz. nr P.391631 z dn. 2010-06-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 1, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391631A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Stół obrotowy, zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej[Rotating table, especially for positioning the sample during acoustic measurements in a reverberation chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Tomasz Samborski, Andrzej Zbrowski, Stanisław Kozioł, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218446 B1 ; Udziel. 2014-04-16 ; Opubl. 2014-12-31. — Zgłosz. nr P.391631 z dn. 2010-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218446B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • System do wspomagania pomiarów akustycznychThe system for assisted acoustic measurements / Jordan MĘŻYK, Andrzej Zbrowski, Artur FLACH // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2012 nr 11, s. 60–64. — Streszcz., Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Uchwyt mikrofonu pomiarowego[Measuring microphone holder] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: H04R 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391204 A1 ; Opubl. 2011-11-21. — Zgłosz. nr P.391204 z dn. 2010-05-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 24, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391204A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Uchwyt mikrofonu pomiarowego[Measuring microphone holder] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: H04R 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220078 B1 ; Udziel. 2014-12-18 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr P.391204 z dn. 2010-05-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220078B1.pdf

 • słowa kluczowe: mikrofon pomiarowy

  keywords: standard microphone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Układ do justowania osi manipulatora zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej[System for adjusting the manipulator axis especially for acoustic measurements in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391350 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391350 z dn. 2010-05-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 25, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391350A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Układ do justowania osi manipulatora zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej[System for adjusting the manipulator axis especially for acoustic measurements in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219521 B1 ; Udziel. 2014-09-23 ; Opubl. 2015-05-29. — Zgłosz. nr P.391350 z dn. 2010-05-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219521B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Urządzenie do pomiarów wibroakustycznych, szczególnie w komorze bezechowej[Device for vibroacoustic measurements, especially in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391483 A1 ; Opubl. 2011-12-19. — Zgłosz. nr P.391483 z dn. 2010-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 26, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391483A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Urządzenie do pomiarów wibroakustycznych, szczególnie w komorze bezechowej[Device for vibroacoustic measurements, especially in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218448 B1 ; Udziel. 2014-04-16 ; Opubl. 2014-12-31. — Zgłosz. nr P.391483 z dn. 2010-06-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218448B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wysięgnik zwłaszcza do mocowania elementów w komorze bezechowej[Boom especially for fastening elements in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, [KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef]. — Int.Cl.: B25J 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391351 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391351 z dn. 2010-05-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 25, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391351A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wysięgnik zwłaszcza do mocowania elementów w komorze bezechowej[Boom especially for fastening elements in an anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220096 B1 ; Udziel. 2014-12-04 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr P.391351 z dn. 2010-05-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220096B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: