Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Flach, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5439-2551 orcid iD

ResearcherID: K-3379-2017

Scopus: 24471506200

PBN: 5e709209878c28a04738eeeb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A concept of an actuator for positioning of elements of a measurement system in an anechoic chamber / BATKO Wojciech, FELIS Józef, FLACH Artur, Giesko Tomasz, KAMISIŃSKI Tadeusz, Zbrowski Andrzej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 785, [poz.] 64. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A concept of an actuator for the positioning measurement system in an anechoic room / Wojciech BATKO, Józef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Tomasz Giesko, Andrzej Zborowski // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 2, s. 201–207. — Bibliogr. s. 207

 • keywords: acoustic measurements, anechoic room, mechatronics system, microphone boom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akustyczna płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym oraz sposób wytwarzania płyty komórkowej HDF z rdzeniem falistym[Acoustic cellular HDF board with corrugated core and method for manufacturing cellular HDF board with corrugated core] / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Smardzewski Jerzy, KAMISIŃSKI Tadeusz, BATKO Wojciech, Dziurka Dorota, Mirski Radosław, FLACH Artur, PILCH Adam, Majewski Adam, Roszyk Edward. — Int.Cl.: E04B 1/86\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410309 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410309 z dn. 2014-11-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 12, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410309A1.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka, płyta komórkowa, rdzeń falisty, pochłanianie dźwięku, meble akustyczne

  keywords: acoustic, cellular board, corrugated core, sound absorption, acoustic furniture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akustyczna płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym oraz sposób wytwarzania płyty komórkowej HDF z rdzeniem falistym[Acoustic cellular HDF board with corrugated core and method for manufacturing cellular HDF board with corrugated core] / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy Smardzewski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Wojciech BATKO, Dorota Dziurka, Radosław Mirski, Artur FLACH, Adam PILCH, Adam Majewski, Edward Roszyk. — Int.Cl.: E04B 1/86\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229521 B1 ; Udziel. 2018-03-23 ; Opubl. 2018-07-31. — Zgłosz. nr P.410309 z dn. 2014-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229521B1.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka, płyta komórkowa, rdzeń falisty, pochłanianie dźwięku, meble akustyczne

  keywords: acoustic, cellular board, corrugated core, sound absorption, acoustic furniture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym[Acoustic cellular board with wooden strip core and method for manufacturing acoustic cellular board with wooden strip core] / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Smardzewski Jerzy, KAMISIŃSKI Tadeusz, BATKO Wojciech, Dziurka Dorota, Mirski Radosław, FLACH Artur, PILCH Adam, Majewski Adam, Roszyk Edward. — Int.Cl.: E04B 1/86\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410310 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410310 z dn. 2014-11-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 12, s. 22-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410310A1.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka, płyta komórkowa, pochłanianie dźwięku, meble akustyczne, rdzeń listewkowy

  keywords: acoustic, cellular board, sound absorption, acoustic furniture, strip core

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym[Acoustic cellular board with wooden strip core and method for manufacturing acoustic cellular board with wooden strip core] / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy Smardzewski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Wojciech BATKO, Dorota Dziurka, Radosław Mirski, Artur FLACH, Adam PILCH, Adam Majewski, Edward Roszyk. — Int.Cl.: E04B 1/86\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232942 B1 ; Udziel. 2019-03-14 ; Opubl. 2019-08-30. — Zgłosz. nr P.410310 z dn. 2014-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232942B1.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka, płyta komórkowa, pochłanianie dźwięku, meble akustyczne, rdzeń listewkowy

  keywords: acoustic, cellular board, sound absorption, acoustic furniture, strip core

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania laboratoryjne prototypu stanowiska do wyznaczania właściwości akustycznych materiałów stosowanych w ochronie przeciwhałasowejLaboratory tests of the prototype stand to determine the acoustic properties of materials used in noise protection / Krzysztof KOSAŁA, Leszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Artur FLACH // W: Technologie XXI wieku - aktualne problemy i nowe wyzwania [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-41-7. — S. 7–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/501/Technologie%20XXI%20wieku%20%E2%80%93%20aktualne%20problemy%20i%20nowe%20wyzwania.%20Tom%201.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, przegrody dźwiękoizolacyjne, modelowanie własności akustycznych, obudowy dźwiękoizolacyjne, strata wtrącenia

  keywords: sound insulation, sound insulating enclosure, sound insulating baffles, insertion loss, modelling of acoustic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania ustroju dźwiękochłonnego dedykowanego do komór bezechowychResearch sound absorbing structure dedicated to anechoic chambers / Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH, Józef FELIS // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — Monografia zawiera prace z LXIII Otwartego Seminarium z Akustyki : Białowieża, 13–16 września 2016 r.. — ISBN: 978-83-65550-02-6. — S. 383–396. — Bibliogr. s. 395–396

 • słowa kluczowe: kliny pochłaniające dźwięk, ustrój dźwiękochłonny, kwalifikowanie komory bezechowej, komora bezechowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Control system of a manipulation mechanism for acoustical measurement in anechoic chamber / Jordan Mężyk, Artur FLACH, Andrzej Zbrowski // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 198, s. 467–472. — Bibliogr. s. 472, Abstr.. — Mechatronic systems and materials IV / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.198.467

 • keywords: anechoic chamber, measurement manipulator, working space, turntable

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.198.467

10
 • Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjnąAcoustic screen with diffusion surface / Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH // Drogownictwo : czasopismo poświęcone zagadnieniom nauki, techniki i gospodarki drogowej ; ISSN 0012-6357. — 2010 R. 65 nr 12, s. 416–418. — Bibliogr. s. 418

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Experimental study of wood acoustic absorption characteristics / Jerzy Smardzewski, Wojciech BATKO, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Adam PILCH, Dorota Dziurka, Radosław Mirski, Edward Roszyk, Adam Majewski // Holzforschung ; ISSN 0018-3830. — 2014 vol. 68 iss. 4, s. 467–476. — Bibliogr. s. 476. — W publikacji błąd w imieniu autora: jest Artur Pilch, powinno być Adam Pilch

 • keywords: absorption coefficient, analytical models, acoustic, impedance, wood

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/hf-2013-0160

12
 • Głowica matrycowa źródeł dźwięku do badań falowodów cylindrycznych[Sound sources matrix head for testing cylindrical waveguides] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GORAZD Łukasz, SNAKOWSKA Anna, FLACH Artur. — Int.Cl.: G01H 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410213 A1 ; Opubl. 2016-05-23. — Zgłosz. nr P.410213 z dn. 2014-11-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 11, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410213A1.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka, falowód cylindryczny, syntezator modów, pojedynczy mod, źródła punktowe

  keywords: acoustic, cylindrical waveguide, mode synthesizer, single mode, point sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Głowica matrycowa źródeł dźwięku do badań falowodów cylindrycznych[Sound sources matrix head for testing cylindrical waveguides] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łukasz GORAZD, Anna SNAKOWSKA, Artur FLACH. — Int.Cl.: G01H 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226708 B1 ; Udziel. 2017-02-16 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.410213 z dn. 2014-11-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226708B1.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka, falowód cylindryczny, syntezator modów, pojedynczy mod, źródła punktowe

  keywords: acoustic, cylindrical waveguide, mode synthesizer, single mode, point sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hardware structure of a control section of manipulation mechanism for acoustical measurement in anechoic chamber / Jordan Mężyk, Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Zbrowski, Artur FLACH // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identyfikacja zakłóceń wprowadzanych w trakcie pomiaru parametrów Thiele-Small'a głośnika dynamicznegoIdentification of distortions introduced during the measurements of a dynamic loudspeaker Thiele-Small parameters / Artur FLACH, Bartłomiej Chojnacki // W: Postępy akustyki 2017 : [Piekary Śląskie, 11–15 września 2017] = Advances in acoustics / red. Dariusz Bismor ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017. — ISBN: 978-83-921663-7-5. — S. 497–508. — Bibliogr. s. 508

  orcid iD
 • słowa kluczowe: parametry Thiele-Small'a, głośnik dynamiczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Impedancje akustyczne i współczynniki pochłaniania dla drewna[Acoustic impedance and sound absorption coefficient of wood] / Dorota Dziurka, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Adam Majewski, Radosław Mirski, Adam PILCH, Edward Roszyk, Jerzy Smardzewski // W: Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie / pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza Kamisińskiego. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7160-814-8. — S. 80–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Konstrukcje układów tapicerowanych pochłaniających dźwięk[Construction of upholstered sound absorbing system] / Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Adam Majewski, Adam PILCH, Jerzy Smardzewski // W: Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie / pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza Kamisińskiego. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7160-814-8. — S. 186–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Manipulator do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej[Manipulator for acoustical measurements in an anechoic chamber] / Józef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Zbrowski // W: Teoria maszyn i mechanizmów / red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-57-7. — S. 165–172. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej[Portal manipulator for positioning microphone in anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, Samborski Tomasz Marek, KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406525 A1 ; Opubl. 2015-06-22. — Zgłosz. nr P.406525 z dn. 2013-12-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 13, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406525A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej[Portal manipulator for positioning microphone in anechoic chamber] / Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tomasz Samborski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224581 B1 ; Udziel. 2016-06-14 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406525 z dn. 2013-12-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224581B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary akustyczne, automatyzacja badań, siatka przestrzenna

  keywords: measurement automation, spatial grid, acoustic research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mechanizm parkowania manipulatora czujnika pomiarowego w komorze bezechowej[Sensing element manipulator parking mechanism in the anechoic chamber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA, Jerzy Wiśniewski, Tomasz Michoń, Ryszard Kondefer. — Int.Cl.: B25J 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232224 B1 ; Udziel. 2019-01-18 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.413863 z dn. 2015-09-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232224B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary akustyczne, automatyzacja badań, pozycjonowanie mikrofonu

  keywords: acoustic measurements, measurement automation, microphon positioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metodyka pomiarowa pochłaniania dźwięku[Sound absorption measurement methodology] / Artur FLACH, Adam PILCH // W: Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie / pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza Kamisińskiego. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7160-814-8. — S. 62–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Miniature omnidirectional sound sources for measurements applications / Bartłomiej CHOJNACKI, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH // W: AES 2020 [Dokument elektroniczny] : 148\textsuperscript{th} Audio Engineering Society convention : 25–28 May 2020, Vienna, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Audio Engineering Society, [2020]. — S. 1–5 paper no. 10355. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20772 [2021-05-07]. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-28. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25