Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Czerw, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5982-6403 orcid iD

ResearcherID: AAA-9570-2021

Scopus: 35084966000

PBN: 5e70922c878c28a047391247

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych
  AutorzyMagdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Paweł BARAN, Monika MOTAK, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 37–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza modyfikacji wskaźnika stopnia uwęglenia w metodzie graficzno-statystycznej badania struktury paliw stałych według Jurkiewicza
  AutorzyKatarzyna CZERW, Dominika Migdał
  ŹródłoPrace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — 2016 t. 18 nr 1, s. 31–40. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2018/02/04-Kwartalnik-18-1-Czerw.pdf
 • słowa kluczowe: węgiel, refleksyjność witrynitu, metoda graficzno-statystyczna Jurkiewicza

  keywords: coal, vitrinite reflectance, Jurkiewicz graphical-statistical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal
  AutorzyKatarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoInternational Journal of Coal Geology. — 2017 vol. 173, s. 76–83
 • keywords: carbon dioxide, coal swelling, sorption kinetics, methane, stretched exponential (SE) equation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2017.02.010

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennego
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoKarbo. — 2008 nr 2, s. 77–81
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja dwutlenku węgla, sorpcja metanu, odkształcenia węgla towarzyszące procesom sorpcyjnym

  keywords: carbon dioxide sorption, methane sorption, hard coal, strains of coal during sorption processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2021]
 • TytułBadanie izoterm adsorpcji metanu w powiązaniu z wybranymi właściwościami fizycznymi węgla kamiennego
  AutorzyStanisław KOZIOŁ, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoWspółczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2020 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2021. — S. 301–307
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, adsorpcja, metan, gazoprzepuszczalność

  keywords: adsorption, methane, gas permeability, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułBadanie rozszerzalności węgli kamiennych wywołanej obecnością sorbujących i niesorbujących gazów
  AutorzyPaweł BARAN, Stanisław KOZIOŁ, Szymon Rzepka, Katarzyna CZERW, Agnieszka Dudzińska, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoGZN2019 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019 : źródła zagrożeń górniczych – natura, technika, ekonomia : Jaworze, 6–8 listopada 2019. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2019. — S. 11–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2020]
 • TytułBadanie właściwości sorpcyjnych węgla kamiennego względem metanu w powiązaniu z przepuszczalnością i zwięzłością materiału węglowego
  AutorzyStanisław KOZIOŁ, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — S. 131
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2020]
 • TytułChemiczne utlenianie węgla kamiennego w świetle analizy FTIR
  AutorzyKatarzyna CZERW, Magdalena Hodowany
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułCoal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2020]
 • TytułDetermination of carbonates content in fly ashes from municipal waste incineration plant
  AutorzyN. CZUMA, D. Ciupek, J. Bator, K. CZERW, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoICEESEN 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference on Energy, Environment and Storage of Energy : 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{th} of November 2020 Kayseri, Turkey : conference proceedings / eds. Selahaddin Orhan Akansu, Sebahattin Unalan. — Kayseri : Erciyes University, cop. 2020. — S. 516–519
 • keywords: fly ash, CaCO3, carbonates determination, municipal incineration of solid waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułDevelopment of temperature-induced strains in coal-$CH_4$ and coal-$CO_2$ system
  AutorzyPaweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Katarzyna CZERW
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 129
 • keywords: carbon dioxide, coal, sorption, methane, swelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2008]
 • TytułDifferential swelling of coal
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW
  ŹródłoTwenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — S. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennego
  AutorzyKatarzyna CZERW, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 57–67
 • keywords: carbon dioxide, methane, storage capacity, kinetics of accumulation and evacuation of gases, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułEffect of grain size on the sorption and desorption of hydrogen on crushed hard coal
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Agnieszka ĆWIK, Katarzyna CZERW
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 228
 • keywords: sorption, hydrogen, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2019]
 • TytułEmisje gazów cieplarnianych przy produkcji sorbetu węglowego w warunkach krajowych
  AutorzyMagdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułEvaluation of adaptability of sorption model equations for kinetics of swelling of coal induced by $CO_{2}$ and $CH_{4}$ sorption
  AutorzyKatarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Bronisław BUCZEK, Paweł BARAN
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 208–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2019]
 • TytułFizykochemia adsorpcji gazów i par na wytypowanych węglach kamiennych
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Adam Smoliński
  ŹródłoGZN2019 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019 : źródła zagrożeń górniczych – natura, technika, ekonomia : Jaworze, 6–8 listopada 2019. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2019. — S. 56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2019]
 • TytułHistereza adsorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na litotypach nisko uwęglonego węgla kamiennego
  AutorzyKatarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Mirosław Wierzbicki
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 30–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2016]
 • TytułKinetic equations assessment for methane and carbon dioxide sorption and sorption-induced expansion of coal
  AutorzyKatarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 92
 • keywords: coal swelling, sorption kinetics, carbon dioxide sorption, methane sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25