Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Czerw, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-kcw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5982-6403 orcid iD

ResearcherID: AAA-9570-2021

Scopus: 35084966000

PBN: 5e70922c878c28a047391247

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych
2
 • Analiza modyfikacji wskaźnika stopnia uwęglenia w metodzie graficzno-statystycznej badania struktury paliw stałych według Jurkiewicza
3
 • Application of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal
4
 • Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennego
5
 • Badanie izoterm adsorpcji metanu w powiązaniu z wybranymi właściwościami fizycznymi węgla kamiennego
6
 • Badanie rozszerzalności węgli kamiennych wywołanej obecnością sorbujących i niesorbujących gazów
7
 • Badanie właściwości sorpcyjnych węgla kamiennego względem metanu w powiązaniu z przepuszczalnością i zwięzłością materiału węglowego
8
 • Chemiczne utlenianie węgla kamiennego w świetle analizy FTIR
9
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
10
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
11
 • Determination of carbonates content in fly ashes from municipal waste incineration plant
12
 • Development of temperature-induced strains in coal-$CH_4$ and coal-$CO_2$ system
13
 • Development of temperature-induced strains in $coal-CH_{4}$ and $coal-CO_{2}$ systems
14
 • Differential swelling of coal
15
 • Dynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennego
16
 • Effect of grain size on the sorption and desorption of hydrogen on crushed hard coal
17
 • Emisje gazów cieplarnianych przy produkcji sorbetu węglowego w warunkach krajowych
18
 • Evaluation of adaptability of sorption model equations for kinetics of swelling of coal induced by $CO_{2}$ and $CH_{4}$ sorption
19
 • Fizykochemia adsorpcji gazów i par na wytypowanych węglach kamiennych
20
 • Histereza adsorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na litotypach nisko uwęglonego węgla kamiennego
21
 • Interactions between $CH_4$ and $CO_2$ gas mixtures and hard coal in the context of potential sequestration of carbon dioxide in underground sites in Poland
22
 • Kinetic equations assessment for methane and carbon dioxide sorption and sorption-induced expansion of coal
23
 • Kinetic models assessment for swelling of coal induced by methane and carbon dioxide sorption
24
 • Kinetics of methane and carbon dioxide sorption and sorption-induced expansion of coal – kinetic equations assessment
25