Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Czerw, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5982-6403 orcid iD

ResearcherID: AAA-9570-2021

Scopus: 35084966000

PBN: 5e70922c878c28a047391247

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5443119
2023211
20223111
2021211
2020514
201912102
2018862
2017523
2016633
201511
201111
201011
2008523
2007211
200611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem542727
2023211
2022321
2021211
2020541
20191284
2018835
2017523
2016633
201511
201111
201011
2008514
2007211
200611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem543915
2023211
2022321
2021211
2020541
20191284
2018862
2017541
2016642
201511
201111
201011
2008541
200722
200611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem541242
2023211
2022312
2021211
202055
201912210
2018817
2017514
2016615
201511
201111
201011
2008514
2007211
200611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem541836
202322
2022312
2021211
2020514
201912210
2018817
2017532
2016633
201511
201111
201011
2008523
200722
200611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem542925
202322
202233
202122
2020523
20191284
2018817
2017532
2016633
201511
201111
201011
2008523
2007211
2006111
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych[Analysis of greenhouse gas emissions from the production of activated carbons in national conditions] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Paweł BARAN, Monika MOTAK, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza modyfikacji wskaźnika stopnia uwęglenia w metodzie graficzno-statystycznej badania struktury paliw stałych według JurkiewiczaAnalysis of the coal rank parameter modification in Jurkiewicz graphical-statistical method of structural study of solid fuels / Katarzyna CZERW, Dominika Migdał // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2016 t. 18 nr 1, s. 31–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2018/02/04-Kwartalnik-18-1-Czerw.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, refleksyjność witrynitu, metoda graficzno-statystyczna Jurkiewicza

  keywords: coal, vitrinite reflectance, Jurkiewicz graphical-statistical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal / Katarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2017 vol. 173, s. 76–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-24

  orcid iD
 • keywords: carbon dioxide, coal swelling, sorption kinetics, methane, stretched exponential (SE) equation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2017.02.010

4
 • Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennegoInvestigation of the system coal–gas on the parallelepiped and grain size hard coal samples / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2008 nr 2, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja dwutlenku węgla, sorpcja metanu, odkształcenia węgla towarzyszące procesom sorpcyjnym

  keywords: carbon dioxide sorption, methane sorption, hard coal, strains of coal during sorption processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie izoterm adsorpcji metanu w powiązaniu z wybranymi właściwościami fizycznymi węgla kamiennego[Study of methane adsorption isotherms in relation to selected physical properties of hard coal] / Stanisław KOZIOŁ, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2020 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2021. — Publikacja zawiera materiały z VIII Konferencji Ochrony Środowiska i Energetyki : 11 grudnia 2020, Gliwice : konferencja online. — e-ISBN: 978-83-950087-8-8. — S. 301–307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1VdLTl2YoMn2Eaug5BnuMqcwK0Ci6HoBS/view [2021-03-08]. — Bibliogr. s. 307, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, adsorpcja, metan, gazoprzepuszczalność

  keywords: adsorption, methane, gas permeability, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie rozszerzalności węgli kamiennych wywołanej obecnością sorbujących i niesorbujących gazów[Investigations of the expansion of hard coal induced by the presence of sorbing and non-sorbing gases] / Paweł BARAN, Stanisław KOZIOŁ, Szymon Rzepka, Katarzyna CZERW, Agnieszka Dudzińska, Katarzyna ZARĘBSKA // W: GZN2019 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019 : źródła zagrożeń górniczych – natura, technika, ekonomia : Jaworze, 6–8 listopada 2019. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2019. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie właściwości sorpcyjnych węgla kamiennego względem metanu w powiązaniu z przepuszczalnością i zwięzłością materiału węglowego[Study of the sorption properties of hard coal in relation to methane in connection with the permeability and compactness of the coal material] / Stanisław KOZIOŁ, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — ISBN: 978-83-66743-18-2 ; e-ISBN: 978-83-66743-19-9. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chemiczne utlenianie węgla kamiennego w świetle analizy FTIR[Chemical oxidation of hard coal in the view of FTIR analysis] / Katarzyna CZERW, Magdalena Hodowany // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : proceedings of the 21st World Mining Congress : session 6 : coal mining – chances and challenges : Katowice, 10 September 2008. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Determination of carbonates content in fly ashes from municipal waste incineration plant / N. CZUMA, D. Ciupek, J. Bator, K. CZERW, K. ZARĘBSKA // W: ICEESEN 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference on Energy, Environment and Storage of Energy : 19\textsuperscript{th} – 21\textsuperscript{th} of November 2020 Kayseri, Turkey : conference proceedings / eds. Selahaddin Orhan Akansu, Sebahattin Unalan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kayseri : Erciyes University, cop. 2020. — e-ISBN: 978-625-409-147-6. — S. 516–519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1jAcEpH2TRG2JuUuVkOwCv-lFo24NkGiy/view [2021-01-12]. — Bibliogr. s. 519, Abstr.. — Błąd w nazwisku K. Zarębska

 • keywords: fly ash, CaCO3, carbonates determination, municipal incineration of solid waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Development of temperature-induced strains in coal-$CH_4$ and coal-$CO_2$ system / Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Katarzyna CZERW // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 129. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]. — A. Ćwik - dod. afiliacja: UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain

 • keywords: carbon dioxide, coal, sorption, methane, swelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennegoDynamics of mine-gas accumulation in porous structure of hard coal / Katarzyna CZERW, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 57–67. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: carbon dioxide, methane, storage capacity, kinetics of accumulation and evacuation of gases, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effect of grain size on the sorption and desorption of hydrogen on crushed hard coal / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Agnieszka ĆWIK, Katarzyna CZERW // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 228. — Bibliogr. s. 228. — A. Ćwik – dod. afiliacja: UPC University, Spain

 • keywords: sorption, hydrogen, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Emisje gazów cieplarnianych przy produkcji sorbetu węglowego w warunkach krajowych[Greenhouse gas emissions from carbon sorbent production under national conditions] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — e-ISBN: 978-83-948318-3-7. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://weip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Ksiazka_Abstraktow_Energetyka_Paliwa_i_Srodowisko_2019-BS1_17_10_2019.pdf [2019-10-23]. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluation of adaptability of sorption model equations for kinetics of swelling of coal induced by $CO_{2}$ and $CH_{4}$ sorption / Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Bronisław BUCZEK, Paweł BARAN // W: ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-7784-669-8. — S. 208–209. — Bibliogr. s. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Fizykochemia adsorpcji gazów i par na wytypowanych węglach kamiennych[Physicochemistry of adsorption of gases and vapours on selected coal] / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Adam Smoliński // W: GZN2019 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019 : źródła zagrożeń górniczych – natura, technika, ekonomia : Jaworze, 6–8 listopada 2019. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2019. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Histereza adsorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na litotypach nisko uwęglonego węgla kamiennego[Hysteresis of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ adsorption of lithotypes of low rank bituminous coal] / Katarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Mirosław Wierzbicki // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 30–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Interactions between $CH_4$ and $CO_2$ gas mixtures and hard coal in the context of potential sequestration of carbon dioxide in underground sites in PolandAnaliza oddziaływań mieszaniny gazów $CH_4$ i $CO_2$ z węglem kamiennym w aspekcie możliwości podziemnego składowania ditlenku węgla w regionie Polski / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Piotr ZABIEROWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2017 t. 19 nr 3, s. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2018/02/Kwartalnik-19-3-7-Zarebska.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel, sorpcja, sekwestracja, mieszanina gazów

  keywords: coal, sorption, sequestration, gas mixture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kinetic equations assessment for methane and carbon dioxide sorption and sorption-induced expansion of coal / Katarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 92

 • keywords: coal swelling, sorption kinetics, carbon dioxide sorption, methane sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Kinetics of methane and carbon dioxide sorption and sorption-induced expansion of coal – kinetic equations assessment / Katarzyna CZERW, Agnieszka ĆWIK, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00012, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/4jAQ32 [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000012

25