Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Baranowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-kair

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3313-581X

ResearcherID: I-3017-2012

Scopus: 7004997288

PBN: 909570

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi
2
 • Analytical methods for optimal energy transfer in RC ladder networks
3
 • Applications of mathematics in selected control and decision processes
4
 • Investigation of fixed-point computation influence on numerical solutions of fractional differential equations
5
 • Metody częstotliwościowe w analizie zachowań pacjentów POZ
6
 • Modelowanie i sterowanie wybranych procesów energetycznych z wykorzystaniem układów łańcuchowych
7
 • Modelowanie i sterowanie wybranych procesów energetycznych z wykorzystaniem układów łańcuchowych
8
 • Nonlinear velocity observer for separately excited DC motor
9
 • Odtwarzanie stanu systemów dynamicznych z dyskretnych danych pomiarowych
10
 • Optimal state and parameter estimation in the context of diabetes population
11
 • Optymalna estymacja stanu i parametrów w kontekście populacji cukrzyków
12
 • Perspectives for aiding the management of primary healthcare with mathematical modelling
13
 • Phyton based simulator of ICU patient hyperglycemia
14
 • Projekt rozproszonego systemu pomiaru i kontroli zużycia energii elektrycznej
15
 • Trust region based parametric optimisation for nonlinear systems
16
 • Układy obwodowe w modelowaniu procesów cieplnych budynków
17
 • Zagadnienia rachunku niecałkowitego rzędu w problemach sterowania budynków mieszkalnych
18
 • Zastosowanie dedykowanych architektur sprzętowych do rozwiązywania ułamkowych równań różniczkowych liniowych
19
 • Zastosowanie dedykowanych architektur sprzętowych do rozwiązywania ułamkowych równań różniczkowych liniowych