Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kopernik, dr hab.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8705-6506

ResearcherID: B-8460-2011

Scopus: 16304421500

PBN: 901326

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • Tytuł2D numerical simulation of elasto-plastic deformation of thin hard coating systems in deep nanoindentation test with sharp indenter
  AutorzyM. KOPERNIK, M. PIETRZYK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 299–310. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2_2007/artykuly/a16.pdf
2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza lokalizacji naprężeń w powłokach nanogridowych z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji struktury
  AutorzyK. PERZYŃSKI, Ł. Major, M. KOPERNIK, Ł. MADEJ, M. PIETRZYK
  ŹródłoPLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]
3
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza próby nanotwardości dla powłok wielowarstwowych za pomocą modelu matematycznego
  AutorzyM. KOPERNIK, A. MILENIN
  ŹródłoKomPlasTech 2008 : informatyka w technologii metali : materiały XV konferencji : Korbielów, 6–9 stycznia 2008 / eds. F. Grosman, M. Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2008. — S. 65–72
4
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of microscopic images of blood morphotic elements using developed tool
  AutorzyOliwia Strzelec, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoYIC 2019 [Dokument elektroniczny] : 5textsuperscript{th} ECCOMAS Young Investigators Conference : September 1–6, 2019, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Konrad Perzyński, Krzysztof Bzowski. — [Kraków] : AKNET, [2019]. — S. 401–402
5
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of micro-shear test of titanium nitride coatings deposited on left ventricular assist device
  AutorzyKOPERNIK Magdalena, MILENIN Andrzej
  ŹródłoICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures [Dokument elektroniczny] : Lisbon, Portugal, June 15–18, 2015 : [book of abstracts] / ed. António Joaquim Mendes Ferreira. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 148 (abstr. no. 7047)
6
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of single and two-phase non-Newtonian blood models for medium-sized vessel with stenosis
  AutorzyMagdalena KOPERNIK, Paweł Tokarczyk
  ŹródłoICBB2019 : 9textsuperscript{th} International Conference on Biotechnology and Bioengineering : Poznań, Poland, September 25textsuperscript{th} - 28textsuperscript{th}, 2019 : conference program & abstract book. — [Poznań : Adam Mickiewicz University etc.], [2019]. — S. 19
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnalysis of the stress distribution in the nanogrid coatings based on digital representation of the structure
  AutorzyKonrad PERZYŃSKI, Łukasz Major, Magdalena KOPERNIK, Łukasz MADEJ, Maciej PIETRZYK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 3, s. 735–738
8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAutomatic Hp adaptivity to improve accuracy of heat transfer model and linear elasticity problems in engineering solving
  AutorzyMaciej PASZYŃSKI, Magdalena KOPERNIK, Łukasz MADEJ, Maciej PIETRZYK
  ŹródłoJournal of Machine Engineering. — 2006 vol. 6 no. 1, Manufacturing accuracy increasing problems optimization, s. 73–82
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharacterization of biocompatible materials using stereo microscope 3D digital image correlation
  AutorzyTomasz Rusin, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoAdvanced Engineering Materials. — 2016 vol. 18 no. 9, s. 1651–1660. — tekst: https://goo.gl/OxUWV7
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułComparative analysis of ventricular assist devices (POLVAD and POLVAD_EXT) based on multiscale FEM model
  AutorzyAndrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2011 vol. 13 no. 2, s. 13–23. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol13No2/2.pdf
12
 • [referat, 2012]
 • TytułComputer program to optimization shape parameters of ventricular assist device
  AutorzyA. MILENIN, M. KOPERNIK
  ŹródłoBiomechanics 2012 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th anniversary meeting of the Polish biomechanics : Białystok, 16–19 September 2012 : book of abstracts / eds. Romuald Będziński, Eugeniusz Sajewicz, Szczepan Piszczatowski ; Politechnika Białostocka. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. — S. 195–196
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCritical evaluation and sensitivity analysis of rheological models of human blood
  AutorzyDanuta SZELIGA, Magdalena KOPERNIK, Maciej PIETRZYK
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2009 vol. 9 no. 4, s. 435–450
14
 • [przegląd , 2015]
 • TytułDevelopment and application of multi-scale numerical tool to modeling pneumatic ventricular assist devices with increased athrombogenicity
  AutorzyMagdalena KOPERNIK
  ŹródłoAdvanced Engineering Materials. — 2015 vol. 17 iss. 3, s. 278–298
15
 • [referat, 2018]
 • TytułDevelopment of meso-scale model of blood thrombosis
  AutorzyPaweł Tokarczyk, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 40
16
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułDevelopment of mesoscale model of blood thrombosis
  AutorzyMagdalena KOPERNIK, Paweł Tokarczyk
  ŹródłoKnowledge, technology and society [Dokument elektroniczny] : [AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference: Konwledge, technology and society : Kraków, 11 October 2018] / red. nauk. Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2019. — S. 63–73
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDevelopment of multi-phase models of blood flow for medium-sized vessels with stenosis
  AutorzyMagdalena KOPERNIK, Paweł Tokarczyk
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 63–70. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol21No2/28.pdf
18
 • [referat, 2019]
 • TytułDevelopment of multi-phase models of blood flow for medium-sized vessels with stenosis
  AutorzyPaweł Tokarczyk, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoYIC 2019 [Dokument elektroniczny] : 5textsuperscript{th} ECCOMAS Young Investigators Conference : September 1–6, 2019, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Konrad Perzyński, Krzysztof Bzowski. — [Kraków] : AKNET, [2019]. — S. 403–404
19
 • [referat, 2012]
 • TytułDevelopment of temperature-depended elastic-plastic numerical model of blood chamber of ventricular assist device
  AutorzyAndrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 1367–1370
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDigital image correlation of coated and uncoated Religa Heart_Ext ventricular assist device
  AutorzyMagdalena KOPERNIK, Maciej Gawlikowski, Andrij MILENIN, Ievgenii Altyntsev, Roman Kustosz, Sławomir KĄC
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2015 vol. 17 no. 4, s. 49–58. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Vol17No4/6.pdf
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEvaluation of possibilities and perspectives of application of nanomaterial hard coatings
  AutorzyMagdalena KOPERNIK, Maciej PIETRZYK
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2006 vol. 6 no. 1, s. 42–63. — tekst: https://goo.gl/VPAmXz
22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułFailure strain and strain-stress analysis in titanium nitride coatings deposited on Religa Heart Ext ventricular assist device
  AutorzyM. KOPERNIK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 121–129
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFEM code for the multiscale simulation of the stress-strain state of the blood chamber composed of polyurethane and TiN nanocoating
  AutorzyAndrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2011 vol. 11 no. 1, s. 215–222
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułFizyczne i numeryczne modelowanie jednowarstwowego płatka zastawki aortalnej
  AutorzyMagdalena KOPERNIK, Jarosław NOWAK
  ŹródłoMechanik : miesięcznik naukowo-techniczny. — 2008 R. 81 nr 11, s. 958–963