Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Roehrich, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9270-0674

ResearcherID: brak

Scopus: 25959725400

PBN: 909811

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza przepięć w uzwojeniach transformatorów
  AutorzyJakub FURGAŁ, Józef ROEHRICH
  ŹródłoNowa myśl w elektroenergetyce : SNT 2006 : materiały I Sympozjum Naukowo-Technicznego : Lublin, 28 marca 2006 r. / red. i skład tekstu Tomasz Kołtunowicz, red. nauk. Czesław Karwat ; Politechnika Lubelska. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, cop. 2006. — S. 6–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of overvoltage on motor winding insulation fed by PWM pulses
  AutorzyRomuald WŁODEK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-8-1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric field
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2007 R. 5 nr 3, s. 84–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułComparison of partial discharge forms in insulation systems at DC in air at higher pressure
  AutorzyM. Florkowski, B. FLORKOWSKA, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ
  ŹródłoISH 2013 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : August 25–30, 2013, Seoul, Korea : proceedings. — [Korea : s. n.], [2013]. — S. 1126–1129
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2010]
 • TytułDegradation processes of polymer cable insulation at non-sinusoidal voltage stresses
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, P. ZYDROŃ, J. ROEHRICH, K. PĘDZISZ
  Źródło2010 IEEE [Dokument elektroniczny] : International Symposium on Electrical Insulation : June 6, 2010–June 10, 2010 San Diego, CA. — [USA] : Omnipress, 2010. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2010]
 • TytułExposure of motor winding insulation on pulse width modulated voltage source
  AutorzyWŁODEK R., ROEHRICH J., ZYDROŃ P.
  ŹródłoDISEE 2010 : Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering = Dielektrické a Izolačné Systémy v Elektrotechnike a Energetike : 18th international conference = 18. medzinárodná konferencia : September 22–24, 2010, Demänovská Dolina : proceedings / Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology [etc.]. — Bratislava : STU, 2010. — S. 12–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2009]
 • TytułImpact of high frequency risks in insulation systems of electric machines
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoEE 2009 [Dokument elektroniczny] : Elektroenergetika : proceedings of the fifth international scientific symposium : September 23–25, 2009, Stará Lesná, Slovakia / eds. Michal Kolcun, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. — Košice : TU, 2009. — S. 265–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2009]
 • TytułImpact of high frequency switching phenomena on low voltage motor insulation
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, J. FURGAŁ, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ
  ŹródłoINDUCTICA 2009 [Dokument elektroniczny] : conference proceedings ; CWIEME 2009 : Coil Winding, Insulations & Electrical Manufacturing : international conference and exhibition : May 5, 6 & 7, 2009 : Berlin, Germany. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. [6–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of fast switching phenomena on electrical insulation systems
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoWZEE 2009 [Dokument elektroniczny] : IX seminarium naukowo-techniczne Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki : 21–23.09.2009 Poznań : materiały konferencyjne. — Poznań : PTETiS Publishers, 2009. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKable średnich napięć o izolacji etylenowo-propylenowej (EPR)
  AutorzyKrzysztof PĘDZICH, Józef ROEHRICH
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2007 R. 5 nr 3, s. 184–187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2007]
 • TytułPartial discharge images in non-uniform field in compressed air
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ
  ŹródłoISH [Dokument elektroniczny] : 15textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : Ljubljana, Slovenia, August 27textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} 2007 / University of Ljubljana. Faculty of Electrical Engineering, Elektroinštitut Milan Vidmar. — [Ljubljana, Slovenia : UL FEE], [2007]. — S. 1–4, T10-534
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2008]
 • TytułPartial discharge mechanism in non-homogenous electric field at higher pressure
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ
  ŹródłoICHVE 2008 : 2008 international conference on High voltage engineering and application " Chongqing, China, November 9–13, 2008 / Chongqing University etc.. — Piscataway, NJ : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2008. — S. 326–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2010]
 • TytułPerformance of cables and machines insulation at various parameters of impulse stimulus
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-3-3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProjekt i konstrukcja transformatora rezonansowego wielkiej częstotliwości : emph {transformator Tesli}
  AutorzyJózef ROEHRICH, Tomasz Lebda, Arkadiusz Błądek, Łukasz Data
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2006 nr 11, s. 145–149
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2009]
 • TytułSelected methods of high voltage insulating materials and systems assessment
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Józef ROEHRICH, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 121–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2011]
 • TytułThe influence of different conductors on insulating materials degradation by partial discharges
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, J. ROEHRICH, A. Rybak, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP : 2011 annual report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 16–19, 2011, Cancun, Mexico, Vol. 1 / IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society. — Piscataway, NJ : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2011. — S. 207–210
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułThe influence of overvoltages on cable-electric motor insulation subjected to step waveforms
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK, Józef ROEHRICH, Rafał TARKO, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoEe 2009 : power electronics = energetska elektronika : 15textsuperscript{th} international symposium : October 28textsuperscript{th} – 30textsuperscript{th}, 2009 Novi Sad, Republic of Serbia : book of abstracts / ed. Vladimir Katić ; Power Electronics Society Novi Sad, Rebublic of Serbia. — Novi Sad : PES, [2009]. — S. 42, T6-1.5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2010]
 • TytułThe influence of PWM stresses on degradation processes in electrical insulation systems
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP : 2010 annual report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 17–20, 2010 West Lafayette, Indiana, Vol. 2 / IEEE. — Piscataway, NJ : IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society, cop. 2010. — S. 438–441
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułThe voltage stresses of insulation systems under PWM inverter supplies
  AutorzyB. FLORKOWSKA, M. Florkowski, J. FURGAŁ, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP [Dokument elektroniczny] : 2009 annual report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena / IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2009. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: