Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Joniec, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6292-1049 połącz konto z ORCID

ResearcherID: DUW-5720-2022

Scopus: 25629604300

PBN: 5e709262878c28a047394cc2

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9333
2019211
201311
201211
200811
2006211
200511
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9342
201922
201311
201211
200811
2006211
200511
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem981
201922
201311
201211
200811
2006211
200511
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem927
2019211
201311
201211
200811
200622
200511
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem936
2019211
201311
201211
200811
200622
200511
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem954
201922
201311
201211
200811
200622
200511
1999111
 • Catalogue of geotouristic objects in Poland / Tadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Wojciech MAYER, Elżbieta SŁOMKA // W: GEOTOUR 2006 : 5th international conference on Perspectives of rural tourism in the New Europe : 5–7 October 2006 Košice, Slovakia : proceedings / Technical University of Košice. BERG Faculty. Institute of Business and Tourism. Dept. of Geotourism, SACR Bratislava. — [Košice : Editorial Dept., BERG Faculty TU], [2006]. — ISBN10: 80-8073-717-7. — S. 173–179. — Bibliogr. s. 179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Foraminifera from the Fucoid Marls of the Ropianka Formation in the Skole Nappe, Outer Carpathians, Poland / A. WAŚKOWSKA, A. JONIEC, P. SIWEK // W: 20\textsuperscript{th} Czech–Polish–Slovak palaeontological conference : Chęciny, 20–23 October 2019 : abstracts / ed. by Anna Żylińska. — Warszawa : Faculty of Geology. University of Warsaw, 2019. — ISBN: 978-83-945216-9-1. — S. 51. — Dostęp również online: http://eceg-event.pl/files/UserFiles/ABSTRACTS%2020th%20CZECH%20%E2%80%93%20POLISH%20%E2%80%93%20SLOVAK.pdf [2020-01-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
8
 • Uwagi o budowie geologicznej i stratygrafii formacji ropianieckiej struktury Kąkolówki (jednostka skolska)A note on the geological structure and stratygraphy of the Ropianka structure of Kąkolówka / Janusz KOTLARCZYK, Andrzej JONIEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1999 [wyd. 2000] t. 43/1 styczeń–czerwiec, s. 247–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane przejawy powierzchniowych ruchów masowych w obszarze sudeckim : [poster][Some indications of surface mass movements in the Sudety area] / Andrzej JONIEC, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: