Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kudełko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4651-3165

ResearcherID: B-7770-2017

Scopus: 6507459352

PBN: 913559

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAnaliza stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoScenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Turka. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — S. 53–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [monografia, 2015]
 • TytułAnaliza wrażliwości sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Marcin Malec
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [14] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 roku
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk
  ŹródłoCzasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2008 R. 128 nr 134–137, s. 33–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania modelowe rozwoju technologii czystego węgla – założenia metodyczne
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Ewa PĘKALA
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — S. 211–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułCelowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoFunkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 47–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCzynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego - analiza wrażliwości
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoZarządzanie i Finanse. — 2015 R. 13 nr 3 cz. 1, s. 255-274
 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, analiza czułości

  keywords: mathematical modelling, sensitivity analysis, domestic energy sector development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEconomic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy market
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński
  ŹródłoRynek Energii. — 2013 nr 4, s. 90–96
 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, energetyka, instrumenty ekonomiczne

  keywords: energy policy, energy sector, economic instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEfektywność alokacyjna w teorii ochrony środowiska
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoZarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — S. 335–355
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEnergy and environmental indicators as a source of information for decision makers
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński
  ŹródłoEkonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — 2014 nr 3, s. 46–59
 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, wskaźniki środowiskowe, wskaźniki energetyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEU emissions trading scheme for ${CO_{2}}$
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoSustainable production and consumption of mineral resources / eds. Corina Hebestreit, Joanna Kulczycka, Herbert Wirth ; EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers' Organization of Polska Miedź. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — S. 175–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2008]
 • TytułExternal cost of power generation – the NEEDS integrated project
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułExternal cost of power generation – the NEEDS Integrated Project
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoWybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 123–131
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2007]
 • TytułExternal costs of power plants in Poland – modelling approach
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA
  ŹródłoEnergy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 71–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułExternal costs of power plants in Poland – results of the NEEDS project
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoRynek Energii. — 2009 nr 4, s. 46–54
 • keywords: external costs, energy sector tools, internalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułForesight węglowy w Polsce – podstawowe priorytety krajowego sektora węgla kamiennego
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk
  ŹródłoNerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — S. 54–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2012]
 • TytułInstrumenty redukcji emisji $CO_{2}$ wynikające z protokołu z Kioto
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–12]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInstrumenty wspomagające politykę ochrony klimatu w opinii przedsiębiorców
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2012 nr 55: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, s. 385–408
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKorygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczne
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoZarządzanie i Finanse. — 2016 R. 14 nr 3 cz. 1, s. 339–351
 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, niekorzystne efekty zewnętrzne

  keywords: mathematical modelling, domestic energy sector, negative externalities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMethodology of optimisation of local energy infrastructure development
  AutorzyZbigniew Juroszek, Mariusz KUDEŁKO
  ŹródłoManagerial Economics. — 2013 no. 14, s. 71–88. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2013.14/manage.2013.14.71.pdf
 • słowa kluczowe: modelowanie systemów energetycznych, lokalna infrastruktura energetyczna, lokalne systemy energetyczne, planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych

  keywords: modeling of energy systems, local energy infrastructure, local energy systems, planning of development of local energy systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2013.14.71

22
 • [referat, 2006]
 • TytułMetodyka ExternE szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez punktowe źródła emisji zanieczyszczeń
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 215–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMetodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych
  AutorzyMariusz KUDEŁKO, Rafał JANKOWSKI
  ŹródłoRynek Energii. — 2019 nr 2, s. 11–16
 • słowa kluczowe: modelowanie ekonometryczne, nośniki energetyczne, elastyczność cenowa i dochodowa popytu

  keywords: energy carriers, econometric modeling, price and income elasticity of demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetodyka szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez producentów energii
  AutorzyMariusz KUDEŁKO
  ŹródłoRynek Energii. — 2009 nr 3, s. 22–32
 • keywords: energy sector, external costs, ExternE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25