Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kudełko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4651-3165

ResearcherID: B-7770-2017

Scopus: 6507459352

PBN: 913559

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce
2
 • Analiza wrażliwości sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
3
4
 • Badania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 roku
5
 • Badania modelowe rozwoju technologii czystego węgla – założenia metodyczne
6
 • Celowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej
7
 • Czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego - analiza wrażliwości
8
 • Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy market
9
 • Efektywność alokacyjna w teorii ochrony środowiska
10
 • Energy and environmental indicators as a source of information for decision makers
11
 • EU emissions trading scheme for ${CO_{2}}$
12
 • External costs of power plants in Poland – modelling approach
13
 • External costs of power plants in Poland – results of the NEEDS project
14
 • External cost of power generation – the NEEDS integrated project
15
 • External cost of power generation – the NEEDS Integrated Project
16
 • Foresight węglowy w Polsce – podstawowe priorytety krajowego sektora węgla kamiennego
17
 • Instrumenty redukcji emisji $CO_{2}$ wynikające z protokołu z Kioto
18
 • Instrumenty wspomagające politykę ochrony klimatu w opinii przedsiębiorców
19
 • Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczne
20
 • Methodology of optimisation of local energy infrastructure development
21
 • Metodyka ExternE szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez punktowe źródła emisji zanieczyszczeń
22
 • Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych
23
 • Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez producentów energii
24
25
 • Ocena metod rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych